พระเจ้าช้างเผือก

พระเจ้าช้างเผือก ชื่อภาษาอังกฤษ : King of the White Elephant ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง (พูดภาษาอังกฤษ) 4 เมษายน 2484 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ปรีดีภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประพันธ์ ปรีดี พนมยงค์ จากนิยายภาษาอังกฤษ เรื่อง The King of...