สามเสือสุพรรณ

สามเสือสุพรรณ 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่เท็กซัส ตุเดือดและยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในรอบปีนี้ * * สามเสือสุพรรณ * * บริษัทสร้าง นภาภาพยนตร์ ผู้พากย์ ชวาลา, พันธ์จันทร์, บุศราพันธ์ เค้าเรื่อง “จากสารคดีชีวิตจริงของเสือฝ้าย เสือดํา เสือมเหศวร แห่งจังหวัดสุพรรณบุรี” นักแสดง ชวาลา, พันธ์จันทร์ บุศราพันธ์ บุญช่วย มหาสารินันท์ ประหยัดไทยศิริ ลัดดา...