Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

6 กุมภาพันธ์ 2531

แก่นแก้ว

แก่นแก้ว

แก่นแก้ว รัศมีฟิล์ม สร้าง เก่ง-กล้า และ น่ารัก ใน… แก่นแก้ว ของ “สานิตย์” สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ อภิรดี ภวภูตานนท์ ภูมิ พัฒนายุทธ, ล้อต๊อก, ดู๋ ดอกกระโดน, พิภพ ภู่ภิญโญ, บรรพต, เป้า ปรปักษ์, ฉกาจ สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ “วาสิฏฐี” กำกับการแสดง *ใบปิดวาดโดย POJ

ทายาทคนใหม่

คำโปรย : พริกไทยแท้ ทั้งเผ็ดทั้งร้อนทุกรูปแบบ ปิยะภาพยนตร์ โดย วิลาวัลย์ แก้วนิยมชัยศรี อำนวยการสร้าง นักแสดง: ลิขิต เอกมงคล     จารุณี สุขสวัสดิ์     เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์     เกรียงไกร อุณหะนันท์     ศรินทิพย์ ศิริวรรณ     ส.อาสนจินดา