เพื่อนตาย

เพื่อนตาย ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ ฉายที่ ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง 8.พ.ล.ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เชื้อ เปรมปรีนนท์ ผู้กํากับ เบญจมินทร์