เพลิงอาฆาต

เพลิงอาฆาต ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 6 ธันวาคม 2493 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง กรุงธนภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ถนอม ธรรมเที่ยง ผู้กํากับ คุณพรรณ ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน เค้าเรื่อง “ชาญและสมัครเป็นเพื่อนรักกันมา ตั้งแต่เด็ก ๆ ตราบจนกระทั่งโต เขาทั้งสองก็ยังคบหากัน เป็นที่สนิทสนม ศึกษาวิชามาในแขนงเดียวกันและในที่สุด ก็มีความเห็นตรงกันในเรื่องของการปลุกเสกชีวิตมนุษย์ที่ สิ้นแล้วดังกล่าวเบื้องต้น ซ้ําร้ายกว่านั้น...