ยุงร้ายกว่าเสือ

ยุงร้ายกว่าเสือ ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ จํานวน 5 ม้วน บ้านหม้อ บริษัทสร้าง กรมสาธารณสุข โดย กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง ผู้กํากับ ขุนสอนสุขกิจ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต กรมรถไฟหลวง นักแสดง เจือ จักษุรักษ์ คมขํา โกมลวาทิน ยุงร้ายกว่าเสือ เป็นการพูดถึงยุคสมัยที่ โรคมาเลเรียคร่าชีวิตคนไปมากกว่าการถูกทำร้ายด้วยเสือ