เวรสวาท

เวรสวาท ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 7 พฤษภาคม 2495 ฉายที่ ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง ฉวีวงศ์ภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ ป.อินทรปาลิต นักแสดง พรรณี สําเร็จประสงค์, ปรีชา บุณยเกียรติ, เฉลิม บุณยเกียรติ ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2495    ...