ยอดมิ่งเมียรัก

ยอดมิ่ง เมียรัก ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ เสนอท่านเฉพาะรอบเช้า ๑๐.๐๐น. อาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ที่ ศาลาเฉลิมกรุง แล้วจะไปต่างจังหวัด ยอดมิ่ง เมียรัก ของศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้สร้าง ถูกกําพร้า ของ ป. อินทรปาลิต ดู แสดงนําโดย ลัดดา สถิตย์ทรัพย์ ล....