ชาติชาย

ชาติชาย ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ 8 กุมภาพันธ์ 2493 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศิลปินภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สมชาย ตัณฑ์กําเนิด เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยชะนิด “งู” ท่านชม มาแล้วหลายเรื่อง แต่ว่าถึง “ขนาดหนัก” ในเชิง “บู๊” กัน แล้ว “ชาติชาย” จะไม่ยอมอยู่แนวหลังของเรื่องชนิดเดียวกันเลย” นักแสดง สมชาย, ลําเนา,...