ขุนช้างขุนแผน

ขุนช้างขุนแผน ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ วัฒนากร, แก๊ปปิตอล บริษัทสร้าง น.น. ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บํารุง แนวพานิช นักแสดง ศิริ ขุนช้างขุนแผน ภาพยนต์ไตยประกอบเพลงตลอดเรื่อง จะฉายเร็วๆนี้ ที่มาภาพ นิตยสารภาพยนต์สยาม ตุลาคม พ.ศ. 2477