Forgot your password?

A password will be emailed to you.

พ.ศ. 2495

 1. อยุธยาแห่งความหลัง

  อยุธยาแห่งความหลัง ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 30 พฤศจิกายน 2495 ฉายที่ เฉลิมนคร บริษัทสร้าง กองทหารบก ลพบุรี นักแสดง เกชา เปลี่ยนวิถี, พิม พวงนาค, ทัต เอกทัต, สุนัน สุทธิสุข      

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ชายชาติเสือ 2495

  ชายชาติเสือ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 28 พฤศจิกายน 2495 ฉายที่ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง ผดุงศักดิ์ภาพยนตร์ เค้าเรื่อง “ดุเดือด, ตื่นเต้น, รักโศรก, เสียสละ” นักแสดง สิงหรา, พรรณี ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495      

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. นางนาคพระโขนง 2495

  นางนาคพระโขนง 16 มม. / สี / พากย์ ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้กํากับ สดศรี บูรพารมณ์      

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. บึงสามพัน

  บึงสามพัน ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ ฉายที่ ศรีบางลําภู บริษัทสร้าง มิตรภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ ศ. พรหมมาศ, ศ. โรภาส      

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ชายสามโบสถ์

  ชายสามโบสถ์

  ชายสามโบสถ์ (2524) บริษัทแคพพายจำกัด โดย กันยา ประภาศิริ เสนอ นิยายรักอมตะของพื้นบ้านไทย จากปลายปากกาของบูรพาจารย์นักประพันธ์ ไม้เมืองเดิม บทภาพยนตร์โดย ส.อาสนจินดา ชายสามโบสถ์ ของ ไม้เมืองเดิม โกวิท วัฒนกุล สุพรรษา เนื่องภิรมย์ สุเชาว์ พงษ์วิไล วิยะดา อุมารินทร์ ส.อาสนจินดา ประจวบ ฤกษ์ยามดี, มานพ อัศวเทพ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, นรา นพนิรันดร์, จักรกฤช, ณัฐ,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. พระเจ้ากรุงธนบุรี

  พระเจ้ากรุงธนบุรี

  พระเจ้ากรุงธนบุรี ชื่อภาษาอังกฤษ : Taksin the Great ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว .. นาที 29 ตุลาคม 2495 ฉายที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง บันเทิงไทยภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง อุดมลักษณ์, สหัท มหาคุณ, กําธร วิสุทธิผล, วิโรจน์ ล่ําซํา, ฮ้อนฝ่า ลิ่วเฉลิมวงษ์,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. Page 7 of 7...«34567