Forgot your password?

A password will be emailed to you.

พ.ศ. 2496

 1. แม่เสือไพรวัลย์

  แม่เสือไพรวัลย์

  แม่เสือไพรวัลย์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 12 พฤศจิกายน 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ศิริจินดาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บรรจง เลาหะจินดา ผู้เขียนบท ชลอ ไตรตรองศร ผู้ถ่ายภาพ ไพรัช สังวริบุตร ผู้พากย์ เทพากับพรพรรณ์ เรื่องย่อ ชายมาท่องเที่ยวในป่า เห็น...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ตรางดวงใจ

  ตรางดวงใจ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 16 ธันวาคม 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง ผู้ประพันธ์ แข ณ วังน้อย ผู้กํากับ “ทวีวรรณ” ผู้ถ่ายภาพ วิมล วัฒนธรรม, ดี แอนด์ พี เรื่องย่อ จิตรี ลูกสาวของ เจ้าคุณพินิจมนตรี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. จับตาย 2496

  จับตาย ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 7 สิงหาคม 2496 พัฒนากร ผู้ประพันธ์ มนัส จรรยงค์ นักแสดง จํารัส สุวคนธ์ (น้อย) เรื่องย่อ ชายป่าลึกอันไกลโพ้นจากตัวเมืองจังหวัดยะลา อันเป็นสถานที่ที่นักโทษถูกเกณฑ์มาแผ้วถางทางเพื่อทําถนน ในป่าลึกเช่นนี้ พร หนึ่งในนักโทษได้หลงรัก หวัน หญิงสาวที่สวยราวกับดอกไม้ป่า และตั้งปณิธานไว้ว่า แม้จะหมดโทษก็จะขออยู่ที่วังไทรกับสาวนางนี้ ความหวังต้องมาพังทลาย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. จอมหิว

  จอมหิว

  จอมหิว ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 7 กรกฎาคม 2496 ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ลูกไทยภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง “เบ็ญจะ” ที่ปรึกษา อํานวย นฤปกรณ์ ผู้กํากับ ทองอ้อน กมเลศร์ ผู้เขียนบท ทองอ้อน กมเลศร์ ผู้ถ่ายภาพ หนุ่ม เต็งบุญชู ผู้ลําดับภาพ พรทิพย์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ยอดนักเบ่ง

  ยอดนักเบ่ง

  ยอดนักเบ่ง ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมดา) / พากย์ / ความยาว …. นาที 27 กุมภาพันธ์ 2496 ฉายที่ พัฒนากร ผู้อํานวยการสร้าง ชลอ ไตรตรองศร ที่ปรึกษา สาหัส บุญหลง ผู้ประพันธ์ ชลอ ไตรตรองศร ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้เขียนบท พันคํา ผู้ถ่ายภาพ ผอบ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ทาษรัก

  ทาษรัก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 21 พฤษภาคม 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สําเภา ประสงค์ผล ที่ปรึกษา สมบัติ คงจําเนียร ผู้ประพันธ์ มนัส จรรยงค์ ผู้กํากับ รังสี ทัศนพยัคฆ์, ประเทือง ศรีสุพรรณ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ทหารเอกพระบัณฑูร

  ทหารเอกพระบัณฑูร

  ทหารเอกพระบัณฑูร ฟิล์ม 16 มม. /สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 13 กุมภาพันธ์ 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง สุวรรณภูมิภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สมาน พงษ์สุวรรณ ผู้ประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม ผู้กํากับ สุมทุม บุญเกื้อ ผู้เขียนบท สุมทุม บุญเกื้อ ผู้ถ่ายภาพ อาสา วสุวัต...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. พญากง พญาพาน

  พญากง พญาพาน

  พญากง พญาพาน ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 13 กุมภาพันธ์ 2496 ฉายที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง อ. อายุการภาพยนตร์ ผู้เขียนบท พันคํา นักแสดง อาภรณ์ เคหะนันท์, ธาดา อายุการ, ทวี จงสมจิตร์ เรื่องย่อ ดัดแปลงจากตํานานพื้นบ้านว่าด้วย เรื่องของ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. นางแมวป่า

  นางแมวป่า 2496

  นางแมวป่า ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที 4 สิงหาคม 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง โยคีทองพูน แผนกภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ทองพูน พึ่งสุนทร ผู้ประพันธ์ ช่อลิลลี่ – พริ้มเพรา ผู้กํากับ เนรมิต ผู้เขียนบท ช. แสงเพ็ญ ผู้กํากับบท อนุมาศ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ดรรชีนาง

  ดรรชนีนาง 2496

  ดรรชนีนาง ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 23 ตุลาคม 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง พนาสิทธิ์ฟิล์ม ผู้อํานวยการสร้าง รัศมี จันทวิโรจน์, อรกิจ อมาตยกุล, ศักดิ์เกษม หุตาคม ที่ปรึกษา ชื่น ทิวารี, วัชระ กบิลกาญจน์ ผู้ประพันธ์ อิงอร ผู้กํากับ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 1 of 612345»...