Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

พ.ศ. 2496

 1. ศึกรักของดวงใจ

  ศึกรักของดวงใจ

  ศึกรักของดวงใจ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 21 เมษายน 2496 ฉายที่ พัฒนากร เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทย เรื่องรักที่เป็นปัญหา” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 22 เมษายน พ.ศ. 2496

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ศึกรักของดวงใจ

  พรหมบันดาล

  พรหมบันดาล ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 21 เมษายน 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ผู้เขียนบท วิจิตร คุณาวุฒิ ผู้แสดง วิจิตร คุณาวุฒิ เค้าเรื่อง “โจรจะกลับใจ อย่าเอาไฟไปจุด เพราะจุดไฟในหัวอก โจรใหญ่จึงแหกตรางออกอาละวาด” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 22 เมษายน...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. พลายมลิวัลย์

  พลายมลิวัลย์

  พลายมลิวัลย์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว … นาที 20 มิถุนายน 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย ผู้ประพันธ์ ถนอม มหาเปารยะ จากบทประพันธ์เรื่อง พลายมลิวัลย์ ผู้กํากับ ฉลาด วัลลิสุต ผู้เขียนบท สด กูรมะโรหิต ผู้ออกแบบศิลป์ ศิววงศ์ กุญชร ผู้พากย์ คณะกมลพิสมัย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. ไทรโยคแปลง

  ไทรโยคแปลง

  ไทรโยคแปลง ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 13 เมษายน 2496 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี ผู้ประพันธ์ อิศรา อมันตกุล เค้าเรื่อง “เชิงรัก ฉันท์ต้องหัก กันด้วยชีวิต” นักแสดง ละเอียด พิบูลสวัสดิ์, ศศิธรเชี่ยวชาญ, ถนอม อัครเศรณี ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 14...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ทะเลรัก

  ทะเลรัก

  ทะเลรัก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ….. นาที ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพนิมิต ผู้อํานวยการสร้าง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้ประพันธ์ “กาญจนาคพันธุ์” ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ถ่ายภาพ ประสาท สุขุม A.S.C. ผู้ลําดับภาพ ชาญ กาญจนาคพันธุ์ ผู้ออกแบบฉาก โสภา เปี่ยมพงศ์สานต์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ไซอิ๋ว

  ไซอิ๋ว

  ไซอิ๋ว ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 31 มีนาคม 2496 ฉายที่เท็กซัส ผู้แสดง อบ บุญติด, ล้อต๊อก, รัชนี, กําจาย เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยในเรื่องจีน”    

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. หนีผัว

  หนีผัว

  ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2496 ที่โรงหนัง ศาลาเฉลิมบุรี ผู้แสดง ทักษิณ แจ่มผล, แน่งน้อย แสงสุวิมล เค้าเรื่อง “ดู! การโลดเต้นของชีวิต หนุ่ม ๆ สาว ๆ ในยุคปรมาณู แรงร้อนด้วยอารมณ์ สะวิงชนิด เหลือรั้ง” ที่มา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. สมิงสาว 2496

  สมิงสาว 2496

  ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 31 มกราคม 2496 ที่โรงหนัง พัฒนากร นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อรอนงค์ อรุณศรี, เสน่ห์ โกมารชุน, อบ บุญติด, จํารูญ หนวดจิ๋ม, อรึก อรรถจินดา, เชื้อ, จ่าหอม เค้าเรื่อง “เรื่องของสาวกํากันไม่กลัวชาย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. เมียน้อยเมียหลวง

  เมียน้อยเมียหลวง

  เมียน้อยเมียหลวง ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 23 มกราคม 2496 ที่โรงหนังพัฒนากร เค้าเรื่อง “ ปัญหาโลกแตกที่ถกกันอยู่ไม่รู้จบ ทั้งท่านชายทั้งท่านหญิงจะวิ่งกันมาดู”      

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. เทพบุตรจากโลกันต์

  เทพบุตรจากโลกันต์

  เทพบุตรจากโลกันต์ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 13 มกราคม 2496 ฉายที่พัฒนากร ผู้ประพันธ์ ส. อาสนจินดา นักแสดง ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, จํารูญ หนวดจิ๋ม, สมควร กระจ่างศาสตร์ ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 5 มกราคม พ.ศ. 2496

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 3 of 6«12345»...