Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

พ.ศ. 2496

 1. ด้วยน้ำมือนาง

  ด้วยน้ำมือนาง ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 3 ตุลาคม 2496 ฉายที่ พัฒนากร ผู้พากย์ สมพงษ์ วงษ์รักไทย – พวงเล็ก      

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. แม่เลี้ยง

  แม่เลี้ยง ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 22 กันยายน 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ผู้พากย์ เสนาะ – สนาน – วรรณภา      

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ฝนซาฟ้าสรวง

  ฝนซาฟ้าสรวง ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 18 กันยายน 2496 ฉายที่ พัฒนากร ผู้อำนวยการสร้าง เบญจมินทร์      

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. ชีวิตแม่

  ชีวิตแม่ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 21 สิงหาคม 2496 ฉายที่ พัฒนากร นักแสดง ไพลิน โพธิ์ไทร      

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ลูกกำพร้า

  ลูกกำพร้า

  ลูกกำพร้า ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ 9 มีนาคม 2481 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สดศรี บูรพารมณ์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต ผู้พากย์ ลิ้นทอง ไปต่างจังหวัดแล้ว ลูกกําพร้า ของ ป. อินทรปาลิต ภาพยนตร์ไทยพากย์ ของศรีบูรพาภาพยนตร์ วันที่ 4 -6 เมษายน นายที่...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. หยกฟ้า

  หยกฟ้า

  หยกฟ้า ชื่อภาษาอังกฤษ Jokfa ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ งามวิจิตร) / พากย์ ความยาว …. นาที 27 พฤศจิกายน 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร ผู้กำกับ วสันต์ สุนทรปักษิณ นักแสดง หยกฟ้า วิไลวรรณ วัฒนพานิช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. สาวเครือฟ้า

  สาวเครือฟ้า

  สาวเครือฟ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 16 มกราคม 2496 ฉายที่ โรงภาพยนตร์นิวโอเดียน บริษัทสร้าง ไทยไตรมิตรภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง กมล โกมลมิศร์ ผู้ประพันธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ผู้กํากับ “มารุต” ผู้เขียนบท ทวี ณ บางช้าง ผู้ถ่ายภาพ แท้...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. สามเกลอเจอจานผี

  สามเกลอเจอจานผี ผู้แต่ง: ป. อินทรปาลิต ผลิตโดย กัญญามาลย์ภาพยนตร์ นักแสดง ล้อต๊อก สมพงษ์ พงษ์มิตร

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. วนิดา

  วนิดา

  วนิดา ฟิล์ม 35 มม.? / สี (วิจิตร) / เสียง / ความยาว …. นาที 15 ธันวาคม 2496 ฉายที่ นิวโอเดียน บริษัทสร้าง ละโว้ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง อุบล ยุคล ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์ “วรรณสิริ” ผู้พากย์ รุจิรา – มารศรี รัตนาภรณ์ เรื่องย่อ ด้วยความแก่นเซี้ยวของวนิดา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. เกาะเทพบุตร

  เกาะเทพบุตร

  เกาะเทพบุตร ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว 26 กุมภาพันธ์ 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ผู้อํานวยการสร้าง สนาน – วรรณภา ผู้พากย์ สนาน – วรรณภา นักแสดง เชาว์ แคล่วคล่อง, นงเยาว์ ลักษณะลม้าย จมื่นมานิตย์นเรศร์ เค้าเรื่อง ชาวเกาะ “อยู่เกาะต้องสู้ สาวนักสู้...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 6 of 6...«23456