Forgot your password?

A password will be emailed to you.

พ.ศ. 2497

 1. ธิดายาจก

  ธิดายาจก

  ธิดายาจก ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 18 พฤศจิกายน 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ศิริจินดาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ศิริ ศิริจินดา ผู้ประพันธ์ เสน่ห์ โกมารชุน ผู้กํากับ พันคํา ผู้เขียนบท ประทีป โกมลภิส ผู้ถ่ายภาพ ไพรัช สังวริบุตร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. หัวใจมาร

  หัวใจมาร

  หัวใจมาร ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 30 ธันวาคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง เฉลิมบุรี – กุหลาบทิพย์ ผู้พากย์ รุจิรา – มารศรี นักแสดง จํารัส สุวคนธ์ (น้อย), เกษร สิงห์ตระกูล, มานิต ปานมณี เรื่องย่อ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. สามเกลอแผลงฤทธิ์

  สามเกลอแผลงฤทธิ์   ฟิล์ม 16 มม. / สี (ฮาวาย) / พากย์ / ความยาว …. นาที 27 ตุลาคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง วชิราภาพยนตร์ ผู้ถ่ายภาพ วิเชียร วีระโชติ ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน ผ เรื่องย่อ หลังจากเกษียณราชการ ขุนรักษา พยายามคิดค้นยาชุบชีวิตคนตายให้กลายเป็นคนเป็น เพราะหวังจะร่ำรวยมีเงินทอง แต่ยังขาดตัวยาอยู่สองขนาน...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. แรงพิศวาท

  แรงพิศวาส

  แรงพิศวาท ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 9 ธันวาคม 2497 ฉายที่ แกรนด์ บริษัทสร้าง บาร์โบสภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เชาว์ ฉวีวงษ์ ผู้ประพันธ์ เตมีย์ วิทยะ ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ สมชาย ตัณฑ์กําเนิด เรื่องย่อ ไพรัช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. มารหัวใจ

  มารหัวใจ

  มารหัวใจ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 22 มิถุนายน 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง กุหลาบทิพยภาพยนตร์ ผู้กํากับ สนมวังใน ผู้เขียนบท สนมวังใน จากเพลง “มารหัวใจ” ของ ป.ชื่นประโยชน์ ผู้ถ่ายภาพ ฉลอง กลิ่นพิกุล ผู้พากย์ รุจิรา –...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. สามหัวใจ_2497

  สามหัวใจ 2497

  สามหัวใจ ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 23 ธันวาคม 2497 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง โยคีทองพูน ผู้ประพันธ์ สุวัฒน์ วรดิลก จากบทละคร ผู้กํากับ เนรมิต ผู้พากย์ พันคํา – จุรี โอศิริ นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, วิไลวรรณ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ฟ้าแลบบนสาปไตย

  ฟ้าแลบบนสาปไตย

  ฟ้าแลบบนสาปไตย ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์? / ความยาว …. นาที 3 กันยายน 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ผู้ประพันธ์ แข ณ วังน้อย นักแสดง สง่า อินทรวิจิตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ เรื่องย่อ หลังจากกลับมาที่สิงคโปร์ วสันต์ ชายหนุ่มที่เคยเป็นคนอัธยาศัยดี ก็เงียบขรึมจนเป็นที่ ระหลาดใจของเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่การเจรจาธุรกิจครั้งนั้นประสบความสําเร็จได้ด้วยดี ประจวบเหมาะกับที่...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. น้ำตาชาย

  น้ำตาชาย

  น้ำตาชาย ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 31 สิงหาคม 2497 ฉายที่ควีนส์ บริษัทสร้าง บาร์โบสภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง วิเชียร ฉวีวงศ์ ผู้ประพันธ์ พิษณุรักษ์ รังษิธร ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้เขียนบท ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ สมชาย ตัณฑ์กําเนิด...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. อัศวินสาว

  อัศวินสาว ฟิล์ม 16 มม. / สี (โกดั๊คโครม) / พากย์ / ความยาว …. นาที 27 กรกฎาคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย, แกรนด์ บริษัทสร้าง นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สนาน – วรรณภา ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ อมาตยกุล ผู้พากย์ เทพา, เสนาะ, วรรณภา เรื่องย่อ เชิงชาย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. กังวานไพร

  กังวานไพร

  กังวานไพร ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที 28 ตุลาคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง สวัสดิการกรมป่าไม้ ผู้อํานวยการสร้าง พล.ต.ต.ละม้าย อุทยานานนท์ ผู้ประพันธ์ สุดาวดี ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้เขียนบท ประทีป โกมลภิส, ศรี ชัยพฤกษ์ ผู้ถ่ายภาพ วิชัย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 1 of 512345»