Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

พ.ศ. 2501

 1. ชาติเสือ

  ชาติเสือ

  ชาติเสือ (2501) ทัศไนยภาพยนตร์ โดย รังสรรค์ ตันติวงศ์ อำนวยการสร้าง ประทีป โกมลภิส สร้างบท-กำกับการแสดง ประมวญ จรัสตระกูล ถ่ายภาพ สู้เมื่อรู้ตัวว่าจะตาย ตายเสียดีกว่าที่จะรู้จักคำว่าแพ้ นี่คือไวย ศักดา ผู้เกิดมาไม่กลัวใคร ชาติเสือ จากบทประพันธ์ของ “อรวรรณ” 6 นางเอกขวัญใจของคุณ… เรวดี ศิริวิไล, ประภาศรี สาทรกิจ, น้ำเงิน บุญหนัก, นัยนา ถนอมทรัพย์, อุษณี อิศรานันท์, นพมาศ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. สาวน้อย 2501

  สร้างโดย ดาราไทยฟิล์ม ของ สุรัสน์ พุกกะเวส กำกับการแสดงโดย ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย ชรินทร์ นันทนาคร (งามเมือง), ทรงศรี เทวคุปต์ และสุรสิทธิ์ สัตยวงษ์ เพลงประกอบที่มีชื่อคือ เพลงสีชัง ประพันธ์โดย สง่า อารัมภีร ขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ฉายวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. อกสามศอก

  นักแสดง: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง สมควร กระจ่างศาสตร์ เสถียร ธรรมเจริญ กมลพันธ์ สันติธาดา แสน สุรศักดิ์ ราชันย์ กาญจนมาศ ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี วันที่เข้าฉาย: 28 มีนาคม 2501

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. อำนาจกับอำนาจ

  นักแสดง: ชูชัย พระขรรค์ชัย ประมินทร์ จารุจารีต จารุนันท์ อิสรานุรักษ์ ล้อต๊อก ประกอบ โพธิโสภณ สวลี โพธิโสภณ ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี วันที่เข้าฉาย: 22 เมษายน 2501

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. หลินฟ้า

  นักแสดง: มีสมาร์กาเร็ต อดุลย์ ดุลยรัตน์ เสน่ห์ โกมารชุน เสถียร ธรรมเจริญ อบ บุญติด ประไพ คำเรียบร้อย ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี วันที่เข้าฉาย: 14 กุมภาพันธ์ 2501 ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. หนึ่งต่อเจ็ด

  นักแสดง: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ วิไลวรรณ วัฒนพานิช วิภา วัฒนธำรงค์ ศรินทิพย์ ศิริวรรณ อดุลย์ ดุลยรัตน์ ส.อาสนจินดา ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี วันที่เข้าฉาย: 14 กุมภาพันธ์ 2501

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ม่วยจ๋า

  นักแสดง: อดุลย์ ดุลยรัตน์ วิภา วัฒนธำรงค์ สังเวียน หาญบุญตรง ทองฮะ วงศ์รักไทย บังเละ ก๊กเฮง ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี วันที่เข้าฉาย: 31 มกราคม 2501

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. คู่ชีวิต 2501

  นักแสดง: เย็นจิตต์ สัมมาพันธ์ อดุลย์ ดุลยรัตน์ เชาว์ แคล่วคล่อง สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ม.ร.ว.ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา ทานทัต วิภาตะโยธิน ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี วันที่เข้าฉาย: 16 พฤษภาคม 2501

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ยูงรำแพน

  ยูงรำแพน

  โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์ ร่วมกับ เสรีภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ไทยสีวิจิตร ที่ได้ลือลั่นมาแล้วทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งวิทยุ-โทรทัศน์ และภาพยนตร์เรื่อง ยูงรำแพน อมรา อัศวนนท์ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ สาหัส บุญหลง สุรชาติ ไตรโภค พงษ์ลัดดา พิมลพรรณ ชูศรี โรจนประดิษฐ์ สมพงษ์ พงษ์มิตร ล้อต็อก

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. เหยี่ยวราตรี

  เหยี่ยวราตรี

  วสันต์ภาพยนตร์ ขอแนะนำ… พระเอกใหม่ผู้สวมวิญญาณ 3 บทบาท แมน ธีระพล เหยี่ยวราตรี (ตอนหน้ากากผี) จากบทประพันธ์ของ…ส.เนาวราช วสันต์ สุนทรปักษิณ อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง ศุภระ กาญจนพังคะ ถ่ายภาพ นำแสดงโดย เรวดี ศิริวิไล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, สุขศรี ภมรพิบูลย์, ศรีสมบูรณ์ ศรีเกตสุข ฉายที่ โรงหนังแกรนด์ *รูปโฆษณาโดย ทาร์ซานบล๊อก เรื่องย่อ แมน ดำเกิงเดช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 1 of 212»