Forgot your password?

A password will be emailed to you.

พ.ศ. 2528

 1. จอมเมฆินทร์

  จอมเมฆินทร์ 2528

  ปิยะลาภโปรโมชั่น เสนอ “ไม่มีกฎนรกหรือสวรรค์หยุดยั้ง..อำนาจมันได้” จอมเมฆินทร์ ฤทธิ์ ลือชา รับบทผีดิบดุดันที่สุด ขอแนะนำ 2 ดาราคู่ขวัญ ชูชัย ชัชดา นฤมล ผลประเสริฐ พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ภาวนา วชิรานนท์, ไกร ครรชิต, โน้ต เชิญยิ้ม, ยอด นครนายก, นฤมล ทรัพย์สมัย, วิทย์ นิมิตรดี, พิศ, จ๊อส ดวงสุวรรณ ฯลฯ ทศพร ดนุพลชัย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. จอมโจรแพรแดง

  จอมโจรแพรแดง

  จอมโจรแพรแดง (2528) แมวไทยโปรดักชั่น “เขาเป็นขุนโจรที่ชาวบ้านยกย่อง แต่เป็นลูกที่ทำให้แม่เสียน้ำตามากที่สุด” จอมโจรแพรแดง พระเอกนักบู๊ยอดนิยม ไชยัณห์ สรไกร นางเอกโล้นคนล่าสุด พัชนี บุนนาถ ภาคภูมิ จรัสแสง, นฤมล มงคลทอง, พงษ์ไท, อนันต์ สัมมาทรัพย์, เมือง อพอลโล่, นงลักษณ์, ดารณี, นริศรา, เป้า, อั้ง, พินิจ อดิศักดิ์ “ชาติเหมราช” กำกับการแสดง อาคม เอี่ยมตา ถ่ายภาพ ดารณี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. สาวลมกรด

  สาวลมกรด

  สาวลมกรด (2528) ทิตยาภาพยนตร์ สร้าง ปราดเปรียว เปรียวลม ดุจ “ลมกรด” สวยซึ้ง สวยซน หนึ่งนั้นคือเธอ อภิรดี ภวภูตานนท์ สาวลมกรด สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์ เด๋อ, ดู๋, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, กำธร, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, ภิญโญ ปานนุ้ย, เกิดสวัสดิ์, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, แสนยากร กำกับการแสดง บทประพันธ์ของ พิณทิพย์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. กองพันทหารหญิง

  กองพันทหารหญิง

  T.P.โปรโมชั่น เสนอ พรพรรณ เกษมมัสสุ นำขบวนสาวสวยนับร้อย สู่สนามมหาสนุก… กองพันทหารหญิง ของ “น.อ.เพิ่ม หงสกุล” พรพรรณ เกษมมัสสุ โน้ต เชิญยิ้ม วิยะดา อุมารินทร์ อัญชลี ชัยศิริ, ยอด นครนายก, จันทนา ศิริผล, พิภพ ภู่ภิญโญ, อำนวย ศิริจันทร์, สีดา พัวพิมล, จ่าหลอ, เรวดี, ฉันทนา, ภาวนา, มยุรี อิศรเสนา,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. จับตาย

  จับตาย

  จับตาย (2528) ข้อความบนใบปิด “จับเป็น” เป็นอย่างไร ที่นั่นไม่มีใครรู้จัก จากวรรณกรรมยอดเยี่ยมเอเซีย ของ มนัส จรรยงค์ ถอดคุณค่ามาให้คุณสัมผัสบนจอ จับตาย วีซี โปรโมชั่นแอนพิคเจอร์ สร้าง สรพงศ์ ชาตรี รณ ฤทธิชัย ชลิต เฟื่องอารมย์ โสธรณ์ รุ่งเรือง อัจฉราภรณ์ โสมวิภาต มารศรี ณ บางช้าง, ประวัติ โอบอ้อม, ชูศักดิ์ ดิษยนันท์ และสำนักพุทไธสวรรค์ โสภณ เจนพานิช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. โจ๊กใส่ไข่

  โจ๊กใส่ไข่

  โจ๊กใส่ไข่ (2528) บุญทรัพย์ภาพยนตร์ เสนอ หยุดชีวิตที่วุ่นวาย ผ่อนคลายความเครียด มาฮาให้เต็มเหยียด อย่าตึงเครียดเพราะเศรษฐกิจไทย โจ๊กใส่ไข่ เด๋อ ดอกสะเดา ล้อต๊อก สาลินี ภักดีผล ดู๋, เหี่ยว, แดง, ดอกรัก, ผจญ ดวงขจร, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, จันทนา ศิริผล สุรชัย อัตถากรโกวิท กำกับการแสดง วิเชียร เรืองวิชยกุล ถ่ายภาพ สุริยะวงศ์ บทภาพยนตร์ ประยุทธ แกลโกศล...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ทับทิมโทน

  ทับทิมโทน

  ทับทิมโทน (2528) คมน์ อรรฆเดช เสนอ ความมหัศจรรย์! ครั้งแรกของโลกภาพยนตร์ โดยฝีมือคนไทย โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น โดย พรพิมล มั่นฤทัย ทับทิมโทน สุดยอดอัญญมณี ที่มีค่ากว่าเพชรเม็ดใดๆในโลก ของ เพชร สถาบัน บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ พบ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง ชลิดา เสาวดี ร่วมด้วย ส.อาสนจินดา, ชาลี อินทรวิจิตร, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. ทับพญาเสือ

  ทับพญาเสือ

  ทับพญาเสือ (2528) บัวหลวงภาพยนตร์ โดย วิฑูรย์ เชาวน์ประดิษฐ์ เสนอ… ถ้ามันจะแข็งกร้าวกับกู ก็อย่าให้มันอยู่ต่อไป ทับพญาเสือ สรพงศ์ ชาตรี สมบัติ เมทะนี กรุง ศรีวิไล นรีรัตน์ มนต์ศิริ สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป ภูมิ พัฒนายุทธ, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ไกร ครรชิต, อนันต์ สัมมาทรัพย์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. บัวตูมบัวบาน

  บัวตูม บัวบาน

  บัวตูมบัวบาน (2528) OA เสนอผลงานอันประทับใจ ในภาพยนตร์เพลงชนบท สนุกแบบไทยๆ พนม นพพร กำกับการแสดง บัวตูมบัวบาน ของ นที สีทันดร พบ 2 สาวฝาแฝดนางเอกใหม่ ธูปหอม อุณาภาค เทียนสว่าง อุณาภาค จักรพันธ์ พลอยเพ็ชร สุริโย มโนรมย์ ยอด นครนายก, โพธิ์ขวัญ, ยุ้ย เชิญยิ้ม, เจ๊ก ณ บางช้าง, ป้าจาด, โอเลี้ยง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ไอ้หนูภูธร

  ไอ้หนูภูธร

  ไอ้หนูภูธร (2528) โคลีเซี่ยมโปรดั๊กชั่น โดย พรพิมล มั่นฤทัย เสนอ มนู วรรณายก กำกับฯ ไอ้หนูภูธร บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ใหม่ สิริวิมล กรุง ศรีวิไล อำนาจ อนุลักษณ์ ทัศนัย ไปรรัฐ โดม สิงห์โมฬี, ฉัตร มงคลชัย, วุฒิ คงคาเขต, ผจญ ดวงขจร, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ทองก้อน, เป็ด, หนูหน่อย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 2 of 7«12345»...