Forgot your password?

A password will be emailed to you.

พ.ศ. 2530

 1. รักใคร่

  รักใคร่ ชื่ออื่น หนามดอกไม้ ของ โสภาค สุวรรณ ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น พิสูจน์ความงอกงามของดวงใจ คุณค่าใหม่ของความรัก รัก…ใคร่ จากบทประพันธ์เดิม “หนามดอกรัก” ของ โสภาค สุวรรณ สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์ อรัญญา นามวงษ์, รัชนู บุญชูดวง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, จุรี โอศิริ, นัฏอนงค์ กัญญรัตน์, น้ำผึ้ง แซมขุนทศ, มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ, พรรณธิกา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. รอยเสือ

  รอยเสือ

  มีคุณสุตภาพยนตร์ เสนอ ขึ้นชื่อว่าเสือ ไม่ใช่ว่าใครจะเดินตามรอยได้ นอกจากจะเป็นเสือด้วยกัน รอยเสือ ชาย มีคุณสุต กำกับการแสดง สรพงศ์ ชาตรี อภิชาติ หาลำเจียก สุนทรี ละม่อม ไพโรจน์ ใจสิงห์, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ครรชิต ขวัญประชา, ชนกนาถ, ชาณีย์ ยอดชัย, หมี หมัดแม่น, พิศ, ชาย มาลินี ธีราลาภ อำนวยการสร้าง ฐิติวัฒน์ หลังนาค ถ่ายภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ร่านดอกงิ้ว

  ร่านดอกงิ้ว

  คำว่า “ร่าน” นี้ มักใช้กับผู้หญิง..แต่คุณรู้ไหมว่าผู้ชายก็ร่าน ร่านดอกงิ้ว ของ นันทนา วีระชน ยุรนันท์ ภมรมนตรี นาถยา แดงบุหงา วิศรุต เกษประสิทธิ์ วจี อรรถไกวัลวที ขอแนะนำ จวนรุ่ง ศรัทธาธรรม ภีม ภูรีศรี พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที กำกับการแสดง สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย *ใบปิดวาดโดย ทองดี

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. ด้วยเกล้า

  ด้วยเกล้า (2530)   ความรู้สึกหนึ่งที่เรามีร่วมกัน โปรดเกล้าฯพระราชทาน 9 เพลงพระราชนิพนธ์ ด้วยเกล้า ระบบซาวด์ออนฟิล์ม ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เสนอ สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์ จรัล มโนเพ็ชร เป็น “เสาคำ” นฤมล นิลวรรณ, ไกรลาศ เกรียงไกร, โรม อิศรา, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ต่อลาภ กำพุศิริ ดารารับเชิญ ชาลี อินทรวิจิตร และขอแนะนำ จิราภัทร์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ด่วนยะลา

  ด่วนยะลา (2530) ข้อความบนใบปิด สะแตแรภาพยนตร์ โดย จรูญ ผ่องอำไพ สร้าง ด่วนยะลา ของ “ลูกอ้อ” ดำ กังสดาร์ กำกับการแสดง ธีระ แอคะรัตน์ ถ่ายภาพ ปิยะ ตระกูลราษฎร์ สมชาติ ประชาไทย วิยะดา อุมารินทร์ สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, เมืองเริง ปัทมินทร์, ชินดิษ บุนนาค, จรัญ, แป้น ปลื้มสระไชย ขอฝาก 3...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ลายพาดกลอน

  ลายพาดกลอน

  ลายพาดกลอน (2530) “วาสิฏฐี”ภาพยนตร์ สร้าง สรพงศ์ ชาตรี ไม่เคยสร้างความผิดหวัง ลายพาดกลอน ของ “รัศมี” วชิรา วงษ์วัชร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ลักษณ์ อภิชาติ, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร ฉกาจ พบสาวใจถึง พิศมัย ภุมมา ผลงานที่สร้างด้วยพลังใจ “เทอด ดาวไท” กำกับ ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ *ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. สารวัตรเถื่อน

  สารวัตรเถื่อน

  สารวัตรเถื่อน (2530) กิตติพิคเจอร์กรุ๊ป เราไม่กล้าทำให้ใครผิดหวัง กิตติ อัครเศรณี อำนวยการสร้าง เมื่อผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็น “อาชญากร” ต้องปราบปรามนอกแบบที่รุนแรง แยบยล เยี่ยงโจร กิตติชัย กำกับการแสดง สารวัตรเถื่อน ของ พล.ต.ท.วสิษฐ เดชกุญชร พิศาล อัครเศรณี ฉัตรชัย เปล่งพานิช วรรษมน วัฒโรดม, การันต์ กิตติราช, ปรัชญา อัครพล, จุติพร, ชุติมา, อุเทน บุญยงค์, อภิชาต หาลำเจียก,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. สายน้ำไม่ไหลกลับ

  สายน้ำไม่ไหลกลับ

  สายน้ำไม่ไหลกลับ (2530) ข้อความบนใบปิด พูนทรัพย์โปรดักชั่น ประกันคุณภาพ ถ้าชีวิตเธอเปรียบเหมือนสายน้ำ… เธอจะบังคับให้มันไหลกลับได้หรือ… สายน้ำไม่ไหลกลับ สินจัย หงษ์ไทย อภิชาติ หาลำเจียก ธนา สินทรัพย์ ลินดา ค้าธัญเจริญ สมนึก บุญสุวรรณ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, สิริญา, วุฒิ, สมยศ ดาราเกียรติยศ ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง บรรจง โกศัลวัฒน์ กำกับการแสดง พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ไฟเสน่หา

  ไฟเสน่หา (2530) ข้อความบนใบปิด ไฟว์สตาร์โปรดัดชั่น รุจน์ รณภพ ภูมิใจเสนอ ภาพยนตร์เผ็ดร้อนของชีวิตรัก ที่ผู้หญิงทุกคนจะสาสะหัวใจ รู้…แต่อยากเล่น ร้อน…แต่อยากลอง ไฟเสน่หา จากบทประพันธ์เดิม “ดงดอกไม้” ของ นันทนา วีระชน บทภาพยนตร์โดย ภรณ์รวี ยุรนันท์ ภมรมนตรี อำพล ลำพูน เกรียงไกร อุณหะนันทน์ จินตหรา สุขพัฒน์ จริยา สรณะคม สุรัตนา ข้องตระกูล รัญญา ศิยานนท์ อัญชลี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ไฟซ่อนเชื้อ

  ไฟซ่อนเชื้อ

  ไฟซ่อนเชื้อ (2530) ผู้หญิงทุกคนเปรียบเสมือนไฟ… บางคนปล่อยให้มันมอดเชื้อ ไปกับความหลัง แต่ไม่ใช่เธอผู้นี้… มานพภาพยนตร์ ไฟซ่อนเชื้อ ฉัตรชัย เปล่งพานิช สินจัย หงษ์ไทย เกรียงไกร อุณหะนันท์ ลีลาวดี วัชโรบล รอง เค้ามูลคดี, ปทุมวดี โสภาพรรณ, สรวุฒิ เจริญเชื้อ ดารารับเชิญ น.พ.วิชา วัชระ ศุภสิทธิ์ กำกับการแสดง สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์ ถ่ายภาพ มานพ อัมพุช ดำเนินงานสร้าง นักแสดง:...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 4 of 6...«23456»