Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. ยอดนักเบ่ง

  ยอดนักเบ่ง

  ยอดนักเบ่ง ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมดา) / พากย์ / ความยาว …. นาที 27 กุมภาพันธ์ 2496 ฉายที่ พัฒนากร ผู้อํานวยการสร้าง ชลอ ไตรตรองศร ที่ปรึกษา สาหัส บุญหลง ผู้ประพันธ์ ชลอ ไตรตรองศร ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้เขียนบท พันคํา ผู้ถ่ายภาพ ผอบ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ฟ้าธรรมาธิเบศร์

  ฟ้าธรรมาธิเบศร์

  ฟ้าธรรมาธิเบศร์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (สวยสด) / พากย์ / ความยาว …. นาที 10 มีนาคม 2499 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง ภาพยนตร์สหนาวีไทย ผู้อํานวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ผู้ประพันธ์ ประทีป โกมลภิส ผู้กํากับ พันคํา ผู้เขียนบท ประทีป โกมลภิส ผู้ถ่ายภาพ วิเชียร วีระโชติ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. แผ่นดินว่างกษัตริย์

  แผ่นดินว่างกษัตริย์

  แผ่นดินว่างกษัตริย์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 31 สิงหาคม 2499 ฉายที่ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง ปรเมรุภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สําเนา เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มาลัย ชูพินิจ, , สงบ (สันตสิริ) สวนศิริ, ขจาย ราเชนทร์, ชุมพล พงศ์พิชิต ผู้ประพันธ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. กุลปราโมทย์

  กุลปราโมทย์

  กุลปราโมทย์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …..นาที 1 กรกฎาคม 2497 ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร ผู้ประพันธ์ กุลปราณี ผู้กํากับ วสันต์ สุนทรปักษิน ผู้เขียนบท วิรัช พึ่งสุนทร ผู้ถ่ายภาพ รัตน์ เศรษฐภักดี เรื่องย่อ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ทาษรัก

  ทาษรัก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 21 พฤษภาคม 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สําเภา ประสงค์ผล ที่ปรึกษา สมบัติ คงจําเนียร ผู้ประพันธ์ มนัส จรรยงค์ ผู้กํากับ รังสี ทัศนพยัคฆ์, ประเทือง ศรีสุพรรณ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ทหารเอกพระบัณฑูร

  ทหารเอกพระบัณฑูร

  ทหารเอกพระบัณฑูร ฟิล์ม 16 มม. /สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 13 กุมภาพันธ์ 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง สุวรรณภูมิภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สมาน พงษ์สุวรรณ ผู้ประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม ผู้กํากับ สุมทุม บุญเกื้อ ผู้เขียนบท สุมทุม บุญเกื้อ ผู้ถ่ายภาพ อาสา วสุวัต...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. พญากง พญาพาน

  พญากง พญาพาน

  พญากง พญาพาน ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 13 กุมภาพันธ์ 2496 ฉายที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง อ. อายุการภาพยนตร์ ผู้เขียนบท พันคํา นักแสดง อาภรณ์ เคหะนันท์, ธาดา อายุการ, ทวี จงสมจิตร์ เรื่องย่อ ดัดแปลงจากตํานานพื้นบ้านว่าด้วย เรื่องของ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. แผลเก่า

  แผลเก่า 2497

  แผลเก่า ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว …. นาที 25 มีนาคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สําเภา ประสงค์ผล ที่ปรึกษา ประเทือง ศรีสุพรรณ ผู้ประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม ผู้กํากับ อรรถ อรรถไกวัลวที ผู้เขียนบท “พรานบูรพ์”...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. เข้าวังนางละเวง

  เข้าวังนางละเวง ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที 2 กุมภาพันธ์ 2497 ฉายที่พัฒนากร บริษัทสร้าง พัธนากรภาพยนตร์ เค้าเรื่อง เปนเรื่องพระอภัยมณีฉะบับพิเศษ จากสมุดปกเขียวได้เรื่องที่สุนทรภู่นอน ในคุกเก่าเมืองนคร” ที่มา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. นางสิงห์

  นางสิงห์

  นางสิงห์ ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ / ความยาว ….. นาที ? กันยายน 2495 ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ปริทรรศน์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ประชุม จุลละภมร ผู้กํากับ บัณฑิต สิทธิเสน ผู้เขียนบท ประชุม จุลละภมร ผู้ถ่ายภาพ ประชุม จุลละภมร เรื่องย่อ ในยุคที่เมืองไทยเต็มไปด้วยอาชญากรรม นงนุช เสือสาวชื่อกระฉ่อนที่คอยลอบก่อจารกรรม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 11 of 85...«910111213»203040...