Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. รักในสายเลือด

  รักในสายเลือด

  รักในสายเลือด ฟิล์ม 16 มม./สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 20 กันยายน 2498 ฉายที่ เฉลิมชาติ บริษัทสร้าง ภิญญาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เสมอใจ ภิญญาเกษม ผู้กํากับ ไพรพรรณ ผู้ถ่ายภาพ ประเสริฐ จินตกวงศ์, อุทิศ ภิญญาเกษม ผู้ประพันธ์เพลง ไพบูลย์ บุตรขัน ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. รักนิรันดร์

  รักนิรันดร์

  รักนิรันดร์ ฟิล์ม 16 มม./สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 26 มกราคม 2499 ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง รวมมิตรภาพยนตร์ ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา นักแสดง วิไลวรรณ วัฒนพานิช, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ปืนนเรศ ศรีนาคา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ด.ญ. ฉันทนา เค้าเรื่อง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. คู่สร้าง

  คู่สร้าง

  คู่สร้าง ฟิล์ม 16 มม. / สี ? / พากย์? ความยาว …. นาที 28 เมษายน 2496 พัฒนากร ผู้อํานวยการสร้าง หอมหวล นักแสดง สําเภา, สวาท  

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. ล่องสมุทร์

  ล่องสมุทร์

  ล่องสมุทร์ ฟิล์ม 16 มม. / สี ? / พากย์? ความยาว …. นาที 25 ธันวาคม 2498 ควีนส์ ผู้อํานวยการสร้าง เชาวน์ ฉวีวงศ์ ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้พากย์ คณะบาร์โบส นักแสดง เมืองเริง ปัทมินทร์, สรสิทธิ์ แสงชัย วรรณ, สมพล กงสุวรรณ, เสถียร ธรรมเจริญ,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. สามเกลอปราบวายร้าย

  สามเกลอปราบวายร้าย

  สามเกลอปราบวายร้าย ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ / ความยาว …. นาที 30 เมษายน 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี นักแสดง สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, จุมพล ปัทมินทร์, อบ บุญติด, ฟ้อน, ตาล กิ่งเพ็ชร์, ทานทัต, ประสาร ยรรยงค์, ปราณีต, ทัศนีย์, พิศมัย,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. พรจากนรก

  พรจากนรก

  พรจากนรก ฟิล์ม 16 มม. / สี ? / พากย์? ความยาว …. นาที 12 มกราคม 2499 ฉายที่ เฉลิมชาติ ผู้กํากับ เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้เขียนบท เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้ถ่ายภาพ วิชัย ทรงเยาว์ศรี ผู้ทําดนตรีประกอบ ไพบูลย์ บุตรขัน ผู้พากย์ สุดใจ ศรีเบญจา และคณะ นักแสดง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. สี่สิงห์นาวี

  สี่สิงห์นาวี

  สี่สิงห์นาวี ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 29 ธันวาคม 2498 บรอดเวย์ บริษัทสร้าง กรมสวัสดิการทหารเรือ, ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้อํานวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ผู้กํากับ “ศตวรรษ” ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ อมาตยกุล นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พันคํา,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ

  ผู้ชนะ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 14 มิถุนายน 2498 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ปทุมมาลย์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บัญญัติ หุ่นธานี ผู้กํากับ ณรงค์ ศรีพันธ์ ผู้เขียนบท ณรงค์ ศรีพันธ์ ผู้ถ่ายภาพ บัญญัติ หุ่นธานี นักแสดง วิศิษฐ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. คนจริง

  คนจริง

  คนจริง ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 11 กุมภาพันธ์ 2498 ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ปิยะมิตรภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ปิยะ ชวนเสถียร ผู้กํากับ ปิยะ ชวนเสถียร ผู้พากย์ รุจิรา – มารศรี นักแสดง สรสิทธิ์ แสงชัยวรรณ, อัมพร ประทีปเสน,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. วิวาห์น้ำตา

  วิวาห์น้ำตา

  วิวาห์น้ำตา ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์? / ความยาว …. นาที 10 พฤศจิกายน 2497 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี นักแสดง คํารณ สัมบุณณานนท์, วารี นุชน้อย ชูศรี โรจนประดิษฐ์, บังเละ, เสน่ห์ โกมารชุน เค้าเรื่อง “หนีวิมานวิวาห์ไปหาความรักอื่น สร้างจากบทเพลงอันลือชื่อของ สมยศ ทัศนพันธ์ ซาบซึ้งตรึงใจ ยิ่งกว่าบทเพลง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 14 of 85...10«1213141516»203040...