Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. มิตรในเรือน

  มิตรในเรือน

  มิตรในเรือน ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา? / เสียง / ความยาว …. นาที 12 มีนาคม 2498 บริษัทสร้าง บริษัท ฟิล์มไทย จํากัด ผู้อํานวยการสร้าง ชาย โชติประสิทธิ์ ผู้ประพันธ์ สันต์ เทวรักษ์ ผู้กํากับ สระ “ศตวรรษ” สัจจานํา นักแสดง จงรักษ์ ชีพเป็นสุข, ลินยู สงวนมณี,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ล่องแพ

  ล่องแพ

  ล่องแพ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 10 สิงหาคม2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง เลิศศิลปภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ “พาณี” นักแสดง ไพลิน โพธิ์ไทร, อรวรรณ เนียนชํานาญ, นิพนธ์ เนตรนัย, ยศ รักษาพันธ์, วัชระ จึงแย้มแป้น เค้าเรื่อง “คุณแม่ครับ!...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. เจ้าสาวชาวไร่

  เจ้าสาวชาวไร่

  เจ้าสาวชาวไร่ ฟิล์ม 16 มม. / สี ? / พากย์? ความยาว …. นาที 22 กรกฎาคม 2497 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา – มารศรี นักแสดง ฉลอง สิมะเสถียร, กรองจิตร เตมีย์ศิลปิน, เมืองเริง ปัทมินทร์, เฉลิม บุณยเกียรติ, ประไพ คําเรียบร้อย, ดอกดิน กัญญามาลย์,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. คำสาบาล

  คำสาบาล

  คำสาบาล ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตรตระการตา) / พากย์? ความยาว …. นาที 18 มิถุนายน 2497 ฉายที่โรงหนัง ควีนส์ บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บัณฑูรย์ องควิศิษฐ์ นักแสดง สุพรรณ บูรณะพิมพ์, พรรณี สําเร็จ ประสงค์, สถาพร มุกดาประกร, “ชวาลา”, กําจาย รัตนดิลก, สัมพันธ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. จอมใจแม่

  จอมใจแม่

  จอมใจแม่ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที 18 มกราคม 2499 ฉายที่ ควีนส์ บริษัทสร้าง บริษัท วิสันภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง มร. ที. วิสัน ผู้กํากับ ช. แสงเพ็ญ ผู้ถ่ายภาพ สุจินต์ สุทธิวรรณ นักแสดง สมจิตต์ ทรัพย์สํารวย, มนัส...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. สามชาติ นางนาคพระโขนงคืนชีพ

  สามชาติ เรื่อง นางนาคพระโขนงคืนชีพ

  สามชาติ เรื่อง นางนาคพระโขนงคืนชีพ ฟิล์ม 35 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 21 กรกฎาคม 2499 ที่ศรีราชวงศ์ บริษัทสร้าง เนรมิตภาพยนตร์ ผู้พากย์ เสน่ห์ – จุรี นักแสดง เสน่ห์, เสี่ยล้อต๊อก, ชูศรี, ล้อต๊อกน้อย เค้าเรื่อง “3 เรื่อง 3...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ลันตาบูลัง

  ลันตาบูลัง

  ลันตาบูลัง ฟิล์ม 16 มม. /สี (ประกายพฤกษ์) / พากย์/ ความยาว …. นาที 31 สิงหาคม 2499 ฉายที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง กองดุริยางค์ทหารเรือ ผู้พากย์ รุจิรา และคณะ นักแสดง พิภพ, พรชัย, ประไพ, ศรีสอางค์ เค้าเรื่อง “ประเดิมภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกใน ความสําเร็จของ กองดุริยางค์ทหารเรือ” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร สิงหาคม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. ขุนไพร

  ขุนไพร

  ขุนไพร ฟิล์ม 16 มม. /สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 16 ตุลาคม 2499 ฉายที่ พัฒนากร ผู้พากย์ วาสุเทพ – อมรา นักแสดง ปืนนเรศ, วิชิต ไวงาน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ดวงพร เค้าเรื่อง “เพียงลูกบ้านทําตนเป็นโจรราษฎร ก็เดือดร้อนกันจนนอนไม่หลับ แต่เมื่อผู้ใหญ่บ้านเป็นโจร เสียเอง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. สุดฟากฟ้า

  สุดฟากฟ้า

  สุดฟากฟ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 12 มกราคม 2499 ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง สถาพรภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ อิงอร ผู้กํากับ เนรมิต ผู้เขียนบท ช. แสงเพ็ญ, สุวัฒน์ วรดิลก ผู้พากย์ เสน่ห์ – จุรี นักแสดง มิชิโกะ วากาสุกิ,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. หนูจ๋า

  หนูจ๋า

  หนูจํา ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 10 เมษายน 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง นครไทยภาพยนตร์ ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา – มารศรี นักแสดง อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ม.ล. รุจิรา, มารศรี สุพรรณ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 15 of 85...10«1314151617»203040...