Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. ชาติชาย

  ชาติชาย

  ชาติชาย ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ 8 กุมภาพันธ์ 2493 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศิลปินภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สมชาย ตัณฑ์กําเนิด เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยชะนิด “งู” ท่านชม มาแล้วหลายเรื่อง แต่ว่าถึง “ขนาดหนัก” ในเชิง “บู๊” กัน แล้ว “ชาติชาย” จะไม่ยอมอยู่แนวหลังของเรื่องชนิดเดียวกันเลย” นักแสดง สมชาย, ลําเนา,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. สองเสือ

  สองเสือ

  สองเสือ ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ 7 ธันวาคม 2492 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง บริษัทดาราภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ถ. อรุณประเสริฐ ผู้กํากับ ตุล ลีละศร เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทย ชะนิดชก ตื่นเต้น ดุเดือด” นักแสดง เศวต เสวะตามร์, ดวงมาลย์ สุดคนึ่ง, ปริญญา ลีละศร, อารี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ฟ้ากำหนด

  ฟ้ากำหนด

  ฟ้ากำหนด ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 24 กันยายน 2495 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ผู้อํานวยการสร้าง สิ่งหกัณฑ์และเพื่อน ผู้ประพันธ์ ประทีป โกมลภิส เค้าเรื่อง “ชีวิตทุกชีวิต อยู่ใต้ลิขิตของพระพรหม” นักแสดง อารี โทณะวณิก, ลินยู สงวนมณี, วิจิตร คุณาวุฒิ ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 27 กันยายน...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. เดนคนดี

  เดนคนดี

  เดนคนดี ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ ตุลาคม 2494 ฉายที่เท็กซัส บริษัทสร้าง สุเทพภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง มนตรี ทิพยวรรณ์ ผู้เขียนบท ช่อทิพย์ ผู้ถ่ายภาพ ศุภระ เค้าเรื่อง “รัก คติ เศร้า เสียสละ ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 17 ตุลาคม พ.ศ. 2494  ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. เมื่อนเรศวรกู้ชาติ

  เมื่อนเรศวรกู้ชาติ

  เมื่อนเรศวรกู้ชาติ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 30 ธันวาคม 2494 ฉายที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง ดุสิตภาพยนตร์ ที่ปรึกษา บุญส่ง เคหะทัต ผู้กํากับ ม.ล. โกมล ปราโมช ผู้เขียนบท พรานบูรพ์ ผู้ถ่ายภาพ สมชาย ตัณฑ์กําเนิด ผู้ลําดับภาพ มนู มณีปันตี ผู้จัดเครื่องแต่งกาย เหม เวชกร เค้าเรื่อง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. วิมานทราย

  วิมานทราย

  วิมานทราย ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 29 ธันวาคม 2494 ฉายที่ ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง สหศิลปภาพยนตร์ เค้าเรื่อง “ชีวิตคือความฝัน วิมานใคร ๆ ก็ สร้างได้ แต่ 99 ใน 100 เป็นวิมานทราย” นักแสดง อาภรณ์ จันทรฉาย, ชัยสิทธิ์ สุดคนึ่ง, อดิเรก จันทรเรือง ที่มา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. โจรบ้านกอไผ่

  โจรบ้านกอไผ่

  โจรบ้านกอไผ่ (ทาษพยาบาท) ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 24 ตุลาคม 2494 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ไพบูลย์ภาพยนตร์ ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา อิศรางกูร เค้าเรื่อง “รัก แค้น เสียสละ ทารุญ” นักแสดง น้อย เฉยสวัสดิ์, ชูใจ แก้วเมฆ, เทพ มาศศิริ, อุดม ปิติวรรณ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. ทาสทรมาน

  ทาสทรมาน

  ทาสทรมาน ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 21 กันยายน 2494 ฉายที่ นิวโอเดียน บริษัทสร้าง ยงศักดิ์ภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ชีวิต สีธรรมชาติสวยสด ชั้นเยี่ยม” นักแสดง สมชาย สามิภักดิ์, ลินดา ชนม์เกษม, สุมิตรา เมรุดิษฐ์, เจริญ ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. เหล็กล้างแค้น

  เหล็กล้างแค้น

  เหล็กล้างแค้น ฟิล์ม 16 / สี? / พากย์ 20 กันยายน 2494 ฉายที่ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง เพลินจิตต์ภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ หลวงวิจิตรวาทการ ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน และคณะ เค้าเรื่อง “เศร้า คติ รัก ตื่นเต้น” ศรีอยุธยา ฉายวันนี้ เหล็กล้างแค้น สร้างจากบทประพันธ์ ขายดี ของ นักประพันธ์อาวุโส คือ หลวงวิจิตรวาทการ เศร้า...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ฝนสั่งฟ้า

  ฝนสั่งฟ้า 2494

  ฝนสั่งฟ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 5 กันยายน 2494 ฉายที่ พัฒนากร ผู้ประพันธ์ พันธ์จันทร์ ผู้กํากับ พรานบูรพ์ ผู้ถ่ายภาพ สมชาย ตัณฑ์กําเนิด เค้าเรื่อง “ดูชีวิตรักของชายอาภัพกับสาวเกาะสมุย” นักแสดง สงวน รัตนทัศนีย์ เป็น เจิม เจริญ แสงสุวรรณ เป็น แสง สาลี สมคะเน...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 28 of 85...1020«2627282930»405060...