Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. ยอดคน

  ยอดคน

  ยอดคน ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิโรจน์) / พากย์ / ความยาว …. นาที 26 พฤษภาคม 2498 ฉายที่ ควีนส์ บริษัทสร้าง สยามภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บรรเจิด ทวี ผู้ประพันธ์ อรวรรณ ผู้กํากับ ประทีป โกมลภิส ผู้เขียนบท ประทีป โกมลภิส ผู้ถ่ายภาพ ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. นางแก้ว

  นางแก้ว

  นางแก้ว ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว ….. นาที 12 พฤษภาคม 2498 ฉายที่ แกรนด์ ผู้อํานวยการสร้าง เนรมิต, สุวัฒน์ วรดิลก ผู้ประพันธ์ สุวัฒน์ วรดิลก ผู้กํากับ เนรมิต ผู้ถ่ายภาพ สุจินต์ สุทธิวรรณ เรื่องย่อ เหตุฆาตกรรมที่บาร์ “ซิลเวอร์มูน” เป็นที่ประหลาดใจแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ เนื่องจากผู้ต้องหา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ธาตุโลกีย์

  ธาตุโลกีย์

  ธาตุโลกีย์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (สด) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 29 มีนาคม 2499 ฉายที่ ควีนส์ บริษัทสร้าง บาร์โบสภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เชาว์ ฉวีวงศ์ ผู้ประพันธ์ “เรียมเอง” จากบทประพันธ์ เรื่อง ธาตุดิน ผู้กํากับ ประชุม จุลภมร ผู้ถ่ายภาพ ประชุม จุลภมร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. เทวีขวัญฟ้า

  เทวีขวัญฟ้า

  เทวีขวัญฟ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 16 เมษายน 2498 ฉายที่ ควีนส์ บริษัทสร้าง สหศิลป์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เอกคุณ คุณามาตย์ ผู้ประพันธ์ สุวัฒน์ วรดิลก ผู้กํากับ เนรมิต ผู้ถ่ายภาพ เอกคุณ คุณามาตย์ ผู้พากย์ เทพา –...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ซนแต่สวย

  ซนแต่สวย

  ซนแต่สวย ฟิล์ม 16 มม. / สี โกดั๊กโครม) / พากย์ / ความยาว …. นาที 17 มีนาคม 2498 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง แผนกสวัสดิการ กรมตํารวจ ผู้ประพันธ์ อ. อรรถจินดา ผู้กํากับ พ.ต.ต. อรรถ อรรถจินดา ผู้ถ่ายภาพ พ.ต.ต. อรรถ อรรถจินดา นักแสดง วารุณี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ชะอำอำพราง

  ชะอําอําพราง

  ชะอําอําพราง ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 17 พฤศจิกายน 2498 ฉายที่ บรอดเวย์ บริษัทสร้าง พิฆเนศภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ประสิทธิ์ ยุวะพุกกะ ผู้ประพันธ์ “จ.จ.ร.” จากบทประพันธ์ เรื่อง แม่ย่านาง ผู้กํากับ สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ผู้เขียนบท พรานบูรพ์ ผู้ถ่ายภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. เกียรติศักดิทหารไทย

  เกียรติศักดิทหารไทย

  เกียรติศักดิทหารไทย ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที 25 สิงหาคม 2498 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง นราศิลปภาพยนตร์ ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา – มารศรี นักแสดง พรรณี สําเร็จประสงค์, ชาลี อินทรวิจิตร เรื่องย่อ เมื่อราชสมบัติของ องเชียงสือ ผู้ ปกครองแผ่นดินญวนถูก...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. ธิดายาจก

  ธิดายาจก

  ธิดายาจก ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 18 พฤศจิกายน 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ศิริจินดาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ศิริ ศิริจินดา ผู้ประพันธ์ เสน่ห์ โกมารชุน ผู้กํากับ พันคํา ผู้เขียนบท ประทีป โกมลภิส ผู้ถ่ายภาพ ไพรัช สังวริบุตร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ลูกเครือฟ้า

  ลูกเครือฟ้า

  ลูกเครือฟ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ……. นาที 28 กันยายน 2498 ฉายที่ ควีนส์ บริษัทสร้าง สุเทพภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ พระวรวงศ์เธอกรมพระนราธิปพงษ์ประพันธ์ ผู้ให้เค้าโครงเรื่อง พระนางเธอลักษมีลาวัณย์ ผู้กํากับ สยุมพร ผู้เขียนบท ช่อทิพยวรรณ ผู้พากย์ เสนาะ ศรีพยัคฆ์ และคณะ เรื่องย่อ ร.ต.พร้อม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. เสียแรงรัก

  เสียแรงรัก

  เสียแรงรัก ฟิล์ม 16 มม. / สี (สวยสุด) / พากย์ / ความยาว …. นาที 31 มีนาคม 2499 ฉายที่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง เมืองหลวงภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ถนอม ทิพยเศวต ผู้กํากับ ดอกดิน กัญญามาลย์ ผู้เขียนบท เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร ผู้ถ่ายภาพ ไพรัช สังวริบุตร ผู้ลําดับภาพ ไพรัช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 3 of 85«12345»102030...