Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. ราตรีในโตเกียว

  ราตรีในโตเกียว

  ราตรีในโตเกียว A Night in Tokyo ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 2 กรกฎาคม 2498 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง เนรมิตภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง จรี อมาตยกุล ผู้ประพันธ์ เสน่ห์ โกมารชุน ผู้กํากับ เนรมิต ผู้เขียนบท ส....

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. เหนือธรณี

  เหนือธรณี

  เหนือธรณี ฟิล์ม 16 มม. / สี โกดักโครมเดอลุกซ์) / พากย์ ความยาว …. นาที 18 กุมภาพันธ์ 2498 ฉายที่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง นําไทยภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สนั่น วิมุกติพันธ์ ผู้ประพันธ์ ประทีป โกมลภิส ผู้กํากับ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ อมาตยกุล ผู้ลําดับภาพ มาวีรัตน์ ผู้ประพันธ์เพลง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. หัวใจมาร

  หัวใจมาร

  หัวใจมาร ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 30 ธันวาคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง เฉลิมบุรี – กุหลาบทิพย์ ผู้พากย์ รุจิรา – มารศรี นักแสดง จํารัส สุวคนธ์ (น้อย), เกษร สิงห์ตระกูล, มานิต ปานมณี เรื่องย่อ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. หลีหวั่น

  หลีหวั่น

  หลีหวั่น ฟิล์ม 16 มม. /สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 5 กุมภาพันธ์ 2498 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง โยคีสถานสี่พระยา (แผนกภาพยนตร์) ผู้อํานวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร ผู้กํากับ วสันต์ สุนทรปักษิน ผู้เขียนบท วิรัช พึ่งสุนทร เรื่องย่อ เพราะติดพนันอย่างหนัก พันเอกฮง จึงสิ้นเนื้อประดาตัวจนต้องนํา หลีหวั่น...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. สุดหล้าฟ้าเขียว

  สุดหล้าฟ้าเขียว

  สุดหล้าฟ้าเขียว ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 17 สิงหาคม 2499 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง จรัญภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง จรัญ ปัญญาพริ้ง ผู้กํากับ เสน่ห์ โกมารชุน ผู้เขียนบท เสน่ห์ โกมารชุน ผู้ถ่ายภาพ ไพรัช สังวริบุตร ผู้ลําดับภาพ ไพรัช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. สุดสายใจ

  สุดสายใจ

  สุดสายใจ ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 8 มีนาคม 2499 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สิทธิชัย กมลนาวิน ผู้ประพันธ์ อิงอร ผู้กํากับ สวาท รัตนสาสน์ ผู้ถ่ายภาพ สวัสดิ์ หล่อศิริ ผู้พากย์ รุจิรา –...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. สิบเก้ามงกุฎ

  สิบเก้ามงกุฏ

  สิบเก้ามงกุฎ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว ….. นาที 27 เมษายน 2499 ฉายที่ ศรีราชวงศ์ บริษัทสร้าง โรงถ่ายภาพยนตร์ ส. อาสนจินดา ผู้อํานวยการสร้าง สมใจ อาสนจินดา ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้เขียนบท ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ วิจารณ์ ภักดีวิจิตร ผู้ลําดับภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. สามเกลอหักด่าน

  สามเกลอหักด่าน

  สามเกลอหักด่าน ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 25 พฤษภาคม 2499 ฉายที่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง ยูเนี่ยน ฟิล์ม โปรดักชั่น (UNION FILM PRODUCTION) ร่วมกับ กองดุริยางค์ กองทัพบก ผู้อํานวยการสร้าง พ.ท. ศิริ ถิรพันธ์ ผู้อํานวยการแสดง ศุภอัฐ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. สามเกลอแผลงฤทธิ์

  สามเกลอแผลงฤทธิ์   ฟิล์ม 16 มม. / สี (ฮาวาย) / พากย์ / ความยาว …. นาที 27 ตุลาคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง วชิราภาพยนตร์ ผู้ถ่ายภาพ วิเชียร วีระโชติ ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน ผ เรื่องย่อ หลังจากเกษียณราชการ ขุนรักษา พยายามคิดค้นยาชุบชีวิตคนตายให้กลายเป็นคนเป็น เพราะหวังจะร่ำรวยมีเงินทอง แต่ยังขาดตัวยาอยู่สองขนาน...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. สองดาบ

  สองดาบ

  สองดาบ ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 10 สิงหาคม 2499 ฉายที่ ศรีราชวงศ์ บริษัทสร้าง โรงถ่ายภาพยนตร์ส. อาสนจินดา ผู้อํานวยการสร้าง สมใจ อาสนจินดา ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้เขียนบท ส.อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ วิจารณ์ ภักดีวิจิตร ผู้ลําดับภาพ ฉกรรจ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 4 of 85...«23456»102030...