Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. ลี่หลิน

  ลี่หลิน

  ลี่หลิน ฟิล์ม 16 มม. / สี (โกดักโครม เดอลุกซ์) / พากย์ ความยาว …. นาที 9 เมษายน 2498 ฉายที่ บรอดเวย์ บริษัทสร้าง ภาพยนตร์สหนาวีไทย ผู้อํานวยการสร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ผู้ประพันธ์ จอก ดอกจันทร์ ผู้กํากับ สมควร กระจ่างศาสตร์ ผู้เขียนบท ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ล้มบาง

  ล้มบาง

  ล้มบาง ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที 8 เมษายน 2498 ฉายที่ ควีนส์ บริษัทสร้าง บาร์โบสภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง วิเชียร ฉวีวงษ์ ผู้ประพันธ์ ส. อาสนจินดา ผู้กํากับ วิเชียร ฉวีวงษ์ ผู้พากย์ เทพพนม – ปราศัย – พวงเล็ก...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. แรงพิศวาท

  แรงพิศวาส

  แรงพิศวาท ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 9 ธันวาคม 2497 ฉายที่ แกรนด์ บริษัทสร้าง บาร์โบสภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เชาว์ ฉวีวงษ์ ผู้ประพันธ์ เตมีย์ วิทยะ ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ สมชาย ตัณฑ์กําเนิด เรื่องย่อ ไพรัช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. เริงริษยา

  เริงริษยา

  เริงริษยา ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 29 มกราคม 2498 ฉายที่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง รัตนภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง รัตน์ เศรษฐภักดี ผู้ประพันธ์ สําเนาว์ หิริโอตัปปะ ผู้กํากับ จําลองลักษณ์, สวาท รัตนสาสน์ ผู้เขียนบท พรานบูรพ์ ผู้ถ่ายภาพ รัตน์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ศรีสะใภ้

  ศรีสะใภ้

  ศรีสะใภ้ ฟิล์ม 16 มม. /สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 20 ธันวาคม 2498 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง เลิศศิลปภาพยนตร์ ผู้กํากับ ศิริยศ ผู้เขียนบท ช. แสงเพ็ญ ผู้ถ่ายภาพ ต. ยงเฉียบ เรื่องย่อ ด้วยความฝันจะเป็นนายอําเภอ พ่อของบุญชอบจึงส่งเสียให้บุญชอบได้ร่ําเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ แต่หลังจากที่บุญชอบกลับมาเยี่ยมแม่ ซึ่งกําลังป่วยหนักก็ถูกตัดสิทธิการเป็นนักศึกษา บุญชอบ จึงกลับมาช่วยพ่อทําไร่ที่บ้านเกิด พ่อของบุญชอบส่งเสริมให้เขาแต่งงานกับ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. สลัดดำ

  สลัดดำ

  สลัดดํา (ขวัญใจสลัดดํา) ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 2 พฤศจิกายน 2498 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง สิงห์ทองภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ดรงค์ สิงห์โตทอง ผู้ประพันธ์ อดุลย์ ราชวังอินทร์ ผู้กํากับ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ อมาตยกุล ผู้ลําดับภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. วังนางโรม

  วังนางโรม

  วังนางโรม ฟิล์ม 35 มม.? / สี (เทฆนิค) / พากย์ / ความยาว …. นาที ? 2498 (?) บริษัทสร้าง ละโว้ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง อุบล ยุคล ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์ อรวรรณ จากบทประพันธ์ เรื่อง อธิราชทมิฬ เรื่องย่อ พระยาวุฒิศักดิ์ธํารง ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงพาครอบครัวและหลวงราชไมตรี คนเก่าแก่ย้ายจากพระนครไปอยู่เกาะทมิฬ วรรณจิรา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. ลูกแก้วเมียขวัญ

  ลูกแก้วเมียขวัญ

  ลูกแก้วเมียขวัญ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 22 มิถุนายน 2499 ฉายที่ คาเธ่ย์ บริษัทสร้าง สุเทพภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สมบูรณ์ จันทรสมบูรณ์ ผู้กํากับ มนตรี ผู้เขียนบท ช่อทิพย์วรรณ ผู้ถ่ายภาพ ส. สุเทพ ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา –...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ริมธารรัก

  ริมธารรัก

  ริมธารรัก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 20 เมษายน 2499 ฉายที่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง รัตนภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง รัตน์ เศรษฐภักดี ผู้ประพันธ์ สําเนาว์ หิริโอตัปปะ ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้เขียนบท “พรานบูรพ์” ผู้ถ่ายภาพ รัตน์ เศรษฐภักดี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. รักคู่ฟ้า

  รักคู่ฟ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 11 พฤศจิกายน 2498 ฉายที่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ ผู้กํากับ บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ ผู้เขียนบท แก้วฟ้า – สันตสิริ ผู้ถ่ายภาพ เค.เอนเจ, สนั่น จรัสศิลป์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 5 of 85...«34567»102030...