Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. แรงพิศวาท

  แรงพิศวาส

  แรงพิศวาท ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 9 ธันวาคม 2497 ฉายที่ แกรนด์ บริษัทสร้าง บาร์โบสภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เชาว์ ฉวีวงษ์ ผู้ประพันธ์ เตมีย์ วิทยะ ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ สมชาย ตัณฑ์กําเนิด เรื่องย่อ ไพรัช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. เริงริษยา

  เริงริษยา

  เริงริษยา ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 29 มกราคม 2498 ฉายที่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง รัตนภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง รัตน์ เศรษฐภักดี ผู้ประพันธ์ สําเนาว์ หิริโอตัปปะ ผู้กํากับ จําลองลักษณ์, สวาท รัตนสาสน์ ผู้เขียนบท พรานบูรพ์ ผู้ถ่ายภาพ รัตน์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ศรีสะใภ้

  ศรีสะใภ้

  ศรีสะใภ้ ฟิล์ม 16 มม. /สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 20 ธันวาคม 2498 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง เลิศศิลปภาพยนตร์ ผู้กํากับ ศิริยศ ผู้เขียนบท ช. แสงเพ็ญ ผู้ถ่ายภาพ ต. ยงเฉียบ เรื่องย่อ ด้วยความฝันจะเป็นนายอําเภอ พ่อของบุญชอบจึงส่งเสียให้บุญชอบได้ร่ําเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ แต่หลังจากที่บุญชอบกลับมาเยี่ยมแม่ ซึ่งกําลังป่วยหนักก็ถูกตัดสิทธิการเป็นนักศึกษา บุญชอบ จึงกลับมาช่วยพ่อทําไร่ที่บ้านเกิด พ่อของบุญชอบส่งเสริมให้เขาแต่งงานกับ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. สลัดดำ

  สลัดดำ

  สลัดดํา (ขวัญใจสลัดดํา) ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 2 พฤศจิกายน 2498 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง สิงห์ทองภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ดรงค์ สิงห์โตทอง ผู้ประพันธ์ อดุลย์ ราชวังอินทร์ ผู้กํากับ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ผู้ถ่ายภาพ อรกิจ อมาตยกุล ผู้ลําดับภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. วังนางโรม

  วังนางโรม

  วังนางโรม ฟิล์ม 35 มม.? / สี (เทฆนิค) / พากย์ / ความยาว …. นาที ? 2498 (?) บริษัทสร้าง ละโว้ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง อุบล ยุคล ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์ อรวรรณ จากบทประพันธ์ เรื่อง อธิราชทมิฬ เรื่องย่อ พระยาวุฒิศักดิ์ธํารง ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงพาครอบครัวและหลวงราชไมตรี คนเก่าแก่ย้ายจากพระนครไปอยู่เกาะทมิฬ วรรณจิรา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ลูกแก้วเมียขวัญ

  ลูกแก้วเมียขวัญ

  ลูกแก้วเมียขวัญ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 22 มิถุนายน 2499 ฉายที่ คาเธ่ย์ บริษัทสร้าง สุเทพภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สมบูรณ์ จันทรสมบูรณ์ ผู้กํากับ มนตรี ผู้เขียนบท ช่อทิพย์วรรณ ผู้ถ่ายภาพ ส. สุเทพ ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา –...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ริมธารรัก

  ริมธารรัก

  ริมธารรัก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 20 เมษายน 2499 ฉายที่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง รัตนภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง รัตน์ เศรษฐภักดี ผู้ประพันธ์ สําเนาว์ หิริโอตัปปะ ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้เขียนบท “พรานบูรพ์” ผู้ถ่ายภาพ รัตน์ เศรษฐภักดี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. รักคู่ฟ้า

  รักคู่ฟ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 11 พฤศจิกายน 2498 ฉายที่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ ผู้กํากับ บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ ผู้เขียนบท แก้วฟ้า – สันตสิริ ผู้ถ่ายภาพ เค.เอนเจ, สนั่น จรัสศิลป์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ยอดกตัญญู

  ยอดกตัญญู

  ยอดกตัญญู ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที 2 ธันวาคม 2498 ฉายที่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ ผู้กํากับ บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ ผู้เขียนบท “แก้วฟ้า” ผู้ถ่ายภาพ เค.เอ็น.เจ. ผู้พากย์ คณะวิจิตรเกษม เรื่องย่อ คืนหนึ่ง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ยมนาเวศน์

  ยมนาเวศน์

  ยมนาเวศน์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 22 มกราคม 2498 ฉายที่ เฉลิมชาติ บริษัทสร้าง ประเทืองภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ ยาขอบ ผู้พากย์ อุดม – ละม่อม เรื่องย่อ ด้วยพิษสุราทําให้ ประพาสน์ เกิด ได้เสียกับผู้หญิงคนหนึ่งอันเป็นต้นเหตุให้ประพาสน์ ยักยอกเงินบริษัทจนถูกฟ้องร้อง ประพาสน์จึงหนีมากบดานที่ประจวบคีรีขันธ์ โดยขอซื้อที่ดินจาก...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 5 of 85...«34567»102030...