Forgot your password?

A password will be emailed to you.

2466-2489

 1. แม่ศรีเรือน

  แม่ศรีเรือน 2497

  แม่ศรีเรือน ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 2 ตุลาคม 2497 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง บริษัท สหสันติ์ จํากัด (แผนกภาพยนตร์) ผู้อํานวยการสร้าง เอกคุณ คุณามาตย์ ผู้กํากับ สวาท รัตนสาสน์ ผู้เขียนบท ไพบูลย์ บุตรขัน ผู้ถ่ายภาพ เอกคุณ คุณามาตย์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ขุนช้างขุนแผน ตอน จับเสน่ห์เถรขวาด

  ขุนช้างขุนแผน ตอน จับเสน่ห์เถรขวาด ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ ? มีนาคม 2492 บริษัทสร้าง แสงหิรัญภาพยนตร์ ผู้กํากับ อิน แสงหิรัญ ผู้ถ่ายภาพ นิด ยวงพานิช, บุญมา วรบุตร เรื่องย่อ พระไวยออกไปรบกับพลายชุมพล แต่ถูกขุนแผนไล่ฟันจนแตกทัพ พระไวยจึงเข้ามากราบ ทูลพระพันวษาว่าขุนแผนและพลายชุมพลเป็นกบฏ พระ พันวษารับสั่งให้ศรีมาลาไปรับขุนแผนกับพลายชุมพลมา เข้าเฝ้า เพื่อถามถึงสาเหตุที่ทะเลาะกับพระไวย ขุนแผน กับพลายชุมพลกราบทูลว่า...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ชอนกาเหว่า

  ชอนกาเหว่า

  ชอนกาเหว่า ชอนกาเหว่า ฟิล์ม 35 มม.? / ขาวดํา / พากย์  18 ตุลาคม 2489 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กํากับ พรานบูรพ์ ผู้ถ่ายภาพ ฉลาง ประสงค์ผล ผู้ลําดับภาพ ฉลาง ประสงค์ผล ผู้พากย์ ทิดเขียว เรื่องย่อ เพราะความเหลวแหลกของ ประเวศ ทําให้เขาถูก นายประวัติ ผู้เป็นบิดา เฉดหัวออกไปจาก บ้าน ประเวศจึงต้องออกรอนแรมไปยังหมู่บ้านชอนกาเหว่า...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. ชายชาตรี 2489

  ชายชาตรี ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา / พากย์ / 3 ตุลาคม 2489 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ปรเมรุภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ผู้ประพันธ์ อิศรา อมันตกุล ผู้กํากับ เฉลิม เศวตนันทน์ ผู้เขียนบท อิศรา อมันตกุล ผู้แต่งบทพากย์ พันคํา ผู้ถ่ายภาพ ม.จ. ศุกรวรรณดิศ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. รวมไทย

  รวมไทย

  รวมไทย ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา สลับ สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 2484 บริษัทสร้าง กรมสาธารณสุข, กรมรถไฟ ผู้ถ่ายภาพ ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล (กรมรถไฟ), ฟื้น เพิ่งเจริญ (กรมสาธารณสุข) ผู้ลําดับภาพ ขุนสอนสุขกิจ (หัวหน้ากองสุขศึกษา) กรมสาธารณสุข ผู้จัดเรื่อง ขุนสอนสุขกิจ (หัวหน้ากองสุขศึกษา) กรมสาธารณสุข เรื่องย่อ บันทึกเหตุการณ์กรณีพิพาทไทย –...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ใจไทย

  ใจไทย

  ใจไทย ฟิล์ม 16 มม.? / ขาวดํา และสี/ พากย์ 20 กรกฎาคม 2484 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง กรมประชาสงเคราะห์ ผู้พากย์ ทิดเขียว เรื่องย่อ เป็นภาพยนตร์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อ เผยแพร่กิจการของกรมประชาสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2483 กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นายแพทย์ยง ชุติมา ขุนสงัดโรคกิตติ ขุนสอนสุขกิจ และเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ไปแจกจ่ายเครื่อง อุปโภคบริโภคแก่ผู้อพยพที่หนีความทารุณของฝรั่งเศส...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ลูกกำพร้า ภาค 3-4

  ลูกกําพร้า ภาค 3 – 4 ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สดศรี ภักดีจิตต์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต ผู้เขียนบท ชาตรี, กิ่งแก้ว ผู้แต่งบทพากย์ เชาว์พัฒนะ ผู้กํากับ บุญชู เชาว์พัฒนะ ผู้ถ่ายภาพ สดศรี ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยผู้ถ่ายภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. นางนาคพระโขนง ภาคพิเศษ

  นางนาคพระโขนง ภาคพิเศษ

  นางนาคพระโขนง ภาคพิเศษ ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา / พากย์ บริษัทสร้าง สหายภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง หนุ่ม เต็งบุญชู ผู้กํากับ สุขจิตร ผู้เขียนบท สุขจิตร ผู้ถ่ายภาพ จําลอง ทรัพย์พอกพูล นักแสดง สําราญ เทวะสันต์, สมนึก ศรีเอี่ยม, สวง รอดพ่าย, อาสา งามวัฒน์, เฉย สนธิวงษ์, ถวิล งามวัฒน์,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. โตนงาช้าง

  โตนงาช้าง

  โตนงาช้าง ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง กรมรถไฟ ผู้อํานวยการสร้าง ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ผู้ประพันธ์ เสาว์ บุญเสนอ ผู้เขียนบท เสาว์ บุญเสนอ ผู้ถ่ายภาพ บุญแท้ เหมะบุตร, วรรณบูลย์ พิทยาคม ผู้กํากับศิลป์ ลมูล อติพยัคฆ์, บุญช่วย ไม่ซุดโทรม เค้าเรื่อง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. พรายตะเคียน

  พรายตะเคียน

  พรายตะเคียน ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ 21 พฤศจิกายน 2483 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สดศรี ภักดีจิตต์ หมายเหตุ ฉายประกอบภาพยนตร์เรื่อง ลูกกําพร้า ภาค 3-4 ที่มาภาพ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)      

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 1 of 1212345»10...