Forgot your password?

A password will be emailed to you.

2466-2489

 1. เลือดชาวนา

  เลือดชาวนา

  เลือดชาวนา   เลือดชาวนา ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ เชื้อ อินทรทูต ผู้กํากับ ศรีสุข วสุวัต, เชื้อ อินทรทูต ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต, ศรีศุข วสุวัต ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ ร.ท. มานิต...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ลูกทุ่ง

  ลูกทุ่ง

  ลูกทุ่ง ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง 31 มีนาคม 2482 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง บริษัทภาพยนตร์ไทยจํากัด ผู้อํานวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้ประพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้กํากับ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้ถ่ายภาพ ประสาท สุขุม A.S.C. เรื่องย่อ ณ ลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสาลี อันเป็นเขตกสิกรรม ครอบครัวของพ่อชมดํารงชีพด้วยการทําไร่ไถนามาหลายชั่วอายุคน พ่อชมมีลูกชายด้วยกันอยู่สองคน คือ ช่วย คนพี่คิดจะเจริญรอยตามพ่อ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ไม่เคยรัก

  ไม่เคยรัก

  ไม่เคยรัก ไม่เคยรัก Bachelor in Love ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง 31 พฤษภาคม 2483 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ เปรมไชยา ผู้กํากับ จวงจันทน์ จันทร์คณา ผู้เขียนบท “พรานบูรพ์” ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต, พอใจ วสุวัด ผู้ลําดับภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. สามปอยหลวง

  สามปอยหลวง

  ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ไตรภูมิภาพยนตร์ในความอุปการะของกรมรถไฟไทย และเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้อํานวยการสร้าง บุญชอบ อ่องสว่าง ผู้ประพันธ์ เวทางค์ ผู้กํากับ ร.ต. ทองอิน บุณยเสนา ผู้ถ่ายภาพ ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ผู้ลําดับภาพ สวัสดิ์ หล่อศิริ ผู้กํากับศิลป์ สวัสดิ์ หล่อศิริ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สนิท...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. อ้ายค่อม

  อ้ายค่อม 2481

  อ้ายค่อม Ai Gom ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ พรานบูรพ์ ผู้กํากับ จวงจันทน์ จันทร์คณา ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ น้อย ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์ ผู้ประพันธ์คําร้อง พรานบูรพ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. หลอกเมีย

  หลอกเมีย

  หลอกเมีย (The Husband Misbeheaves) ฟิล์ม 35 มม./ขาวดำ/พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ เปล่ง ศุขวีระยะ ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. หวานใจนายเรือ

  หวานใจนายเรือ

  หวานใจนายเรือ Love in the Navy ฟิล์ม 35 มม. / ขาว / เสียง ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง หลวงกลการเจนจิต ผู้ประพันธ์ สังคามาระตา ผู้กํากับ ผัน นากสุวรรณ ผู้ถ่ายภาพ พอใจ วสุวัต ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์ ผู้บันทึกเสียง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. ในสวนรัก

  ในสวนรัก

  ในสวนรัก (Garden of Love) ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ พรานบูรพ์ ผู้กํากับ จวงจันทน์ จันทร์คณา ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้กํากับศิลป์ แนมศิลป ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ถ่านไฟเก่า

  ถ่านไฟเก่า 2481

  ถ่านไฟเก่า Old Flame ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง บริษัทภาพยนตร์ไทย จํากัด ผู้ประพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับ “ยาขอบ” ผู้กํากับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้ถ่ายภาพ ประสาท สุขุม A.S.C. ผู้บันทึกเสียง ชาญ บุนนาค ผู้ประพันธ์เพลง พรานบูรพ์, ม.ล. พวงร้อย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. เพลงหวานใจ

  เพลงหวานใจ

  เพลงหวานใจ (His Sweet Melody) ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ช่วยผู้กํากับ ผัน นากสุวรรณ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สุพัตร์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์ เรื่องย่อ เรืออากาศเอกจํารัส เยี่ยมพะโยม นายทหารแห่งกองทัพอากาศสยามประสบอุบัติเหตุขณะขับ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 9 of 12...«7891011»...