Forgot your password?

A password will be emailed to you.

กังวานไพร
Our Rating
Your Rating

กังวานไพร

กังวานไพร

กังวานไพร
ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที
28 ตุลาคม 2497
ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง สวัสดิการกรมป่าไม้
ผู้อํานวยการสร้าง พล.ต.ต.ละม้าย อุทยานานนท์
ผู้ประพันธ์ สุดาวดี
ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา
ผู้เขียนบท ประทีป โกมลภิส, ศรี ชัยพฤกษ์
ผู้ถ่ายภาพ วิชัย ทรงเยาว์ศรี
ผู้ลําดับภาพ สมชาย อาสนจินดา
ผู้กํากับแสง ประพันธ์ ฉายประเสริฐ
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย วันดี พุกชาญค้า
ผู้ประพันธ์เพลง ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง, ม.ล. ประพันธ์ สนิทวงศ์, ประภาศรี นาคะนาท
ผู้ดําเนินงาน กริต สายะพุทธ์, ดุสิต พานิชพัฒน์
ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา อิศรางกูร, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

เรื่องย่อ

หลังจากวางหูโทรศัพท์จากสายข่าวว่า ป่าไม้แขวงจังหวัดแพร่คนใหม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่า เชิดชัย วนพงษ์ สกล ผู้อํานวยการบริษัท สกลพานิช จํากัด ก็ไม่รอ ซ้าคิดแผนชั่วหาทางชักชวนเชิดชัยมาเป็นพวก เหมือนฟ้าจะ เข้าข้าง เพราะ กรรณิการ์ ลูกสาวของสกลเป็นคู่รักของ เชิดชัย สกลจึงหลอกให้กรรณิการ์ชวนเชิดชัยมาทํางานที่ บริษัท กรรณิการ์ ดีอกดีใจเพราะไม่รู้เบื้องหลังธุรกิจของพ่อ แต่เชิดชัยปฏิเสธ คืนวันหนึ่ง เชิดชัยแวะไปดูหนังที่โรง ภาพยนตร์กมลวัฒนา และบังเอิญได้ทําความรู้จักกับ เบญจวรรณ น้องสาวของ บัวเขียว ภรรยาของทักษ์ ซึ่งเพิ่ง เรียนจบกลับมาที่แพร่ ทั้งสองก็เริ่มไปมาหาสู่กัน

ทักษ์ เรืองผล สมุนของสกลซึ่งหวังจะรวบหัว รวบหางกรรณิการ์ทั้งที่ตัวเองมีเมียอยู่แล้ว คิดแผนชั่วหมาย จะกําจัดเสี้ยนหนามทางธุรกิจและหัวใจให้พ้นทาง แม้ทักษ์ จะจ้องกําจัดเชิดชัยทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ก็ยังไม่สําเร็จ เชิดชัย เริ่มรู้ตัวว่ากําลังถูกทักษ์หมายหัว ก็ส่งคนไปสืบจนรู้แน่ชัดว่า ทักษ์แอบร่วมมือกับเสี่ยหวังจะหักหลังสกล เชิดชัยจึงเปิดโปง ว่าทักษ์เป็นนกสองหัว ทักษ์แค้นมาก ปล่อยข่าวว่ามีคนลอบ เข้าไปตัดไม้ที่ผาน้อยแล้วส่งมือปืนไปดักยิงเชิดชัย เบญจวรรณ เผอิญล่วงรู้แผนการของทักษ์จึงรีบไปห้ามเชิดชัยแต่ไม่ทันกาล จึงต้องย้อนไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พวกของ ทักษ์เผาป่าเพื่อล้อมเชิดชัยและพรรคพวก เบญจวรรณที่ตาม มาทีหลังหาตัวเชิดชัยจนพบ และแล้วเชิดชัยก็ได้ประจัญหน้ากับทักษ์ โดยมีเบญจวรณคอยช่วย ทักษ์พลาดท่าระหว่างการ ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ เสียชีวิตในป่าเพลิงนั้นเอง

นักแสดง
นวลสวาท ลังการพินธุ์ เป็น เบญจวรรณ
สมพงษ์ ปโชติการ เป็น เชิดชัย วนพงษ์
ทักษิณ แจ่มผล เป็น ทักษ์ เรืองผล
หลวงวิเศษพจนกรณ์ เป็น สกล
นิภา สิงหเสนี เป็น กรรณิการ์
ดารา พุกกะมาน เป็น สาริณี
ประโลมจิตต์ ชัยวงศ์ เป็น บัวเขียว
รัตน์ พนมขวัญ เป็น เสี่ยหวั่ง
วิทูร อรรถจินดา เป็น สัมพันธ์
อรัญ โสโน เป็น ประสาน
ทวีผล บําราศอรินทร์พ่าย เป็น เสวก
บุญส่ง สรรพศรี เป็น พินิต
ประสงค์ สุขรังสรรค์ เป็น รมย์
มงคล จันทนบุปผา เป็น ไข่
เจ้าน้อย แสนสิริพันธ์, เชื่อม กลิ่นพยอม, จินดา จึงประเสริฐ, พยนต์ มหาวัจน์ ร่วมด้วย ข้าราชการกรมป่าไม้เขตแพร่และ นิสิตวิทยาลัยวนศาสตร์แพร่

ที่มาภาพ นิตยสารผดุงศิลป์ ตุลาคม พ.ศ. 2497

 

Reviewed by admin on 12 March 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: