Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

กามเทพหลงทาง
Our Rating
Your Rating

กามเทพหลงทาง

กามเทพหลงทาง

เพชรเกษมฟิล์ม เสนอ

เรื่องของความรัก เย้ายวน เฮฮา สนุกสนานเหลือหลาย
จากละครวิทยุดังทั่วกรุงเทพฯ คือ…
กามเทพหลงทาง

ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา

กามเทพหลงทาง

*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
เศรษฐา ศิระฉายา, ทาริกา ธิดาทิตย์, จิระศักดิ์ อิศรางกูร
ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
เปรมจิตต์ กสิกรรม อำนวยการสร้าง
รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง
พี.78 จัดจำหน่าย

 

ใบปิดหนัง กามเทพหลงทาง แบบที่ 2
กามเทพหลงทาง


เพชรเกษมฟิล์ม เสนอ
เปรมจิตต์ กสิกรรม อำนวยการสร้าง
ลำดวน สวนสุจริต ดำเนินงานสร้าง

ถ้าจะรักอย่าหลงเชื่อใคร นอกจากหัวใจของตนเอง
กามเทพหลงทาง

ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา
บทบาทใหม่ของดารายอดนิยม
สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
เศรษฐา ศิระฉายา, ทาริกา ธิดาทิตย์, จิระศักดิ์ อิศรางกูร,
สมชาย สามิภักดิ์, มารศรี, ปรียา รุ่งเรือง,
สมจิตร ทรัพย์สำรวย, มาลี เวชประเสริฐ
รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง
ธีระ แอคะรัตน์ ถ่ายภาพ
เพชรเกษมฟิล์ม จัดจำหน่าย


*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 04 March 2013

Leave a Comment