Forgot your password?

A password will be emailed to you.

การะเกด
Our Rating
Your Rating

การะเกด

การะเกด

เมื่อท่านมีใจคอยเราได้เช่นนี้ เราจึงขอสัญญาจะนำ..
การะเกด

อันนำแสดงโดย..พิศมัย วิไลศักดิ์ ลือชัย นฤนาท
ชนะ ศรีอุบล จรัสศรี สายะศิลปี

พร้อมด้วย อบ บุญติด, ม.ร.ว.ประสิทธิศักดิ์ สิงหรา,
สัมพันธ์ อุนากูล, สิงห์ มิลินทราศัย, ชาณีย์ ยอดชัย, หม่อมชั้น พวงวัน ฯลฯ

มาพบกับท่านที่ ศาลาเฉลิมกรุง, ศาลาเฉลิมบุรี
ให้ดีที่สุดสมกับที่ท่านคอยเรา ปลายพฤศจิกายนนี้
ภาพยนตร์สหนาวีไทย โดย สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์

เรื่องย่อ
การะเกด เป็นเรื่องราวของการะเกด (พิศม้ย วิไลศักดิ์) นางรำละครฝีมือดี ที่สวยงามอ่อนช้อย กิริยานุ่มนวล จนเป็นที่ต้องตาตรึงใจขององค์พระยุพราชผู้สูงศักดิ์แห่งแผ่นดินกนกนคร (ลือชัย นฤนาท) แต่การะเกด นั้นแสนจะอาภัพ ทั้งที่รักองค์พระยุพราชแต่ก็ไม่อาจสมหวังได้ เพราะในอนาคตพระองค์จะต้องขึ้นครองราชย์ และมีคู่หมั้นหมายที่ศักดิ์สูงเท่าเทียมกันอยู่แล้ว คือเจ้าหญิงเกษรี (จรัสศรี สายะศิลปี)
การะเกด ตามเสด็จองค์พระยุพราช ไปสู่กนกนครในฐานะครูสอนรำให้กับชาววัง แต่อานุภาพของความรักที่องค์พระยุพราช และการะเกดมีต่อกัน สุดท้ายทั้งคู่ได้ให้กำเนิดลูกชาย แต่การะเกดมิอาจแสดงความเป็นแม่ต่อเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ได้ เธอได้มอบลูกชายให้กับองค์พระยุพราช และเจ้าหญิงเกษรี มเหสี ส่วนตัวเองก็กลับเมืองไทย และได้แต่คอยเฝ้าเป็นกำลังใจให้กับเจ้าฟ้าชายนคราธิบดินทร์ (ชนะ ศรีอุบล) ผู้สืบราชบัลลังก์แห่งกนกนคร
  •  การะเกด เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ พิศมัย วิไลศักดิ์
Reviewed by admin on 04 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: