กำนันแหนบทอง

กำนันแหนบทอง (2529)

P.D.N. โปรดักชั่น เสนอ
ผลงานยอดเยี่ยมของกำนันนักสู้…
กำนันแหนบทอง
สรพงศ์ ชาตรี นรีรัตน์ มนต์ศิริ
วีระยุทธ รสโอชา สุนิสา คราประยูร
มุกรินทร์ มนตรีพงศ์, จีรวรรณ คราประยูร, สุเชาว์ พงษ์วิไล,
จักรกฤช, ฉัตร มงคลชัย, เชาว์ อภิชาติ, จำเริญ แก้วดี,
แป้น, โต, เพริด, ชาษา, สมศักดิ์, เป้า
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
ส.คราประยูร สร้างบท
เสนอ คราประยูร กำกับ
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

 

 

 

Exit mobile version