Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

กำพร้าช้างแสนรู้
Our Rating
Your Rating

กำพร้าช้างแสนรู้

กำพร้าช้างแสนรู้

เอส.อาร์.ฟิล์ม โปรดั๊คชั่น เสนอ
เพื่อประกาศสู้ กู้ศักดิ์ศรี “ช้างไทย”
รอกำลังใจ จากพี่น้องเลือดไทย
เพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะ ในฐานะ “ช้างไทย” มิใช่ไร้ฝีมือ
สู้เขาได้ “สบายบรื๋อ”

กำพร้าช้างแสนรู้

ชมบทบาท ช้างแสนรู้ ของไทย เรื่องแรกและเรื่องเดียวเท่านั้น

นำโดย ดาราคู่ขวัญ
สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ดวงนภา อรรถพรพิศาล
ร่วมด้วย
อรสา อิศรางกูร, ชิต ไทรงาม, เมตตา รุ่งรัตน์, นนท์,
สีเผือก, ศรีสุริยา, สีหมึก และดาราชั้นนำ
อโนชา ชัชวาลย์ สร้าง-กำกับการแสดง
นิวัติ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ
อฑิฐาน พุกกะเวส ดำเนินงานสร้าง
แค๊ปปิตอลฟิล์ม จัดจำหน่ายทั่วประเทศ

กำพร้าช้างแสนรู้

หนังไทยเรื่องนี้ได้รับอิทธิพลมาจากหนังดังของอินเดีย เรื่อง ช้างเพื่อนแก้ว ที่โด่งด้งในสมัยนั้น

Reviewed by admin on 04 June 2018

Leave a Comment