Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ขังแดง
Our Rating
Your Rating

ขังแดง

ขังแดง (2524)
ข้อความบนใบปิด
ฟิล์มทองโปรดักชั่น โดย วินิจ ภักดีวิจิตร
ฝีมือเท่านั้นที่ประกันคุณภาพ
ปี 2517 สร้าง ขัง 8 ปิยะมาศ โมนยะกุล
ปี 2524 จุติดาวดวงใหม่ จากเวทีนางงามสู่ห้องขังซอย
นิศา แสงศิลป์ ใน…
ขังแปด

ขังแดง
ของ ดาวไสว ไพจิต
ทะลวงคุกโหดที่ทุกคนอยากรู้อยากเห็น แต่..
ทุกคนไม่อยากเป็น ความกดที่ถูกดัน ความมันก็เกิด
และระเบิดเซ็กส์อันสุนทรีกับ “ฉวีวรรณ บุญปรก”
พร้อมด้วยดาวคุกอีก 299 ชีวิต
สรพงศ์ ชาตรี นพพล โกมารชุน สุเชาว์ พงศ์วิไล
สอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์ มนัสชนก ส่งศรีสุข สุพรรณี จิตต์เที่ยง
เล็กทุบ, เวียง วัตดี, วาสนา คงทอง
หนุ่มหน้ามลคนใหม่ รัชต์ สมบัติดี
ดาราเกียรติยศ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ศิริ ศิริจินดา
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
อครชาติ ภักดีวิจิตร ผู้ช่วยช่างภาพ
พินิจ วงษ์ศิริ ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
อุไรวรรณ ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Reviewed by admin on 04 June 2018

Leave a Comment