Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

จระเข้เถนขวาด
Our Rating
Your Rating

ขุนช้างขุนแผน ตอนปราบจระเข้เถนขวาด

ภาพยนตร์ที่สร้างจากตำนานพื้นบ้าน ” ขุนช้าง ขุนแผน ” ที่เล่าลือถึงน้ำมันมหาเสน่ห์ ของจรเข้เถรขวาดซึ่งเป็น จรเข้แปลงกาย เถรขวาดผู้คงแก่เรียนในวิชาอาคมสามารถเสกคาถาแปลงกายได้ ทำน้ำมันมหาเสน่ห์ให้คนหลงไหล จนเป็นที่ต้องการของคนมากมาย พฃลายงามซึ่งมีเมียอยู่แล้ว คือ นางศรีมาลา ได้รับบัญชาให้ออกรบทางเหนือ และมีชัยชนะกลับมา พระพรรษาจึงยกนางสร้อยฟ้าให้เป็นเมียอีกคนของหมื่นไวย หรือพลายงาม แต่ด้วยความน้อยใจ ที่เห็นหมื่นไวยไม่รักตนเท่ากับนาง ศรีมาลา จึงไปให้เถรขวาดทำยามหาเสน่ห์ให้ เพื่อให้ผัวหลง จนเป็นเหตุบานปลาย ขุนแผนอาสาปราบลาผี จระเข้เถรขวาดจึงแปลงเป็นจระเข้ ไล่กัดผู้คนในเมืองหลวง พลายชุมพลต้องออกแรงปราบอย่างสุดฤทธิ์ พบเทคนิคพิเศษจากหนึ่งในตำนานภาพยนค์ไทย

จระเข้เถนขวาด (2525)
ข้อความบนใบปิด
ไชโยภาพยนตร์ เสนอ
ขุนช้าง ขุนแผน ตอนปราบ
จระเข้เถนขวาด

จระเข้เถนขวาด
สมบัติ เมทะนี เป็น ขุนแผน
ทูน หิรัญทรัพย์ เป็น พระไวย
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เป็น ศรีมาลา
ดวงชีวัน โกมลเสน เป็น สร้อยฟ้า
สีเทา เป็น จระเข้เถนขวาด
ธนิต พงษ์มนูญ เป็น พลายชุมพล
ส. อาสนจินดา เป็น พระพันวษา
ด.ช.สามารถ เป็น จระเข้เณรจิ๋ว
เนรมิต กำกับการแสดง
สมโพธิ แสงเดือนฉาย กำกับเทคนิค
ชูรัตน์ แสงเดือนฉาย สร้างฉาก
ขุนแผน พลายชุมพล ปราบ 2 จระเข้คาถาอาคม เถนขวาด, เณรจิ๋ว

Reviewed by admin on 03 June 2018

Leave a Comment