Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ขุนช้างขุนแผน ตอน จับเสน่ห์เถรขวาด

ขุนช้างขุนแผน ตอน จับเสน่ห์เถรขวาด


ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์
? มีนาคม 2492
บริษัทสร้าง แสงหิรัญภาพยนตร์
ผู้กํากับ อิน แสงหิรัญ
ผู้ถ่ายภาพ นิด ยวงพานิช, บุญมา วรบุตร

เรื่องย่อ
พระไวยออกไปรบกับพลายชุมพล แต่ถูกขุนแผนไล่ฟันจนแตกทัพ พระไวยจึงเข้ามากราบ ทูลพระพันวษาว่าขุนแผนและพลายชุมพลเป็นกบฏ พระ พันวษารับสั่งให้ศรีมาลาไปรับขุนแผนกับพลายชุมพลมา เข้าเฝ้า เพื่อถามถึงสาเหตุที่ทะเลาะกับพระไวย ขุนแผน กับพลายชุมพลกราบทูลว่า พระไวยถูกสร้อยฟ้าทําเสน่ห์ มิหนําซ้ํายังเฆี่ยนตีศรีมาลา พระพันวษายังไม่เชื่อดี จึงตรัสว่าหากเป็นเช่นนั้นจริง ให้ขุนแผนจับตัวคนทําเสน่ห์ พระไวยให้ได้ จึงจะอภัยโทษพลายชุมพล ขุนแผนรับคํา โดยมีจมื่นศรีเสาวลักษณ์ไปเป็นพยานในการจับตัวคนทําเสน่ห์

นักแสดง
ศิริ ผิวสังข์ เป็น ขุนแผน
แฟ้ม รัตน์ตัญญ เป็น เถรขวาด
เชื้อ เป็น จมื่นศรีฯ
วิชัย เป็น ชุมพล
รอด (เล็ก) เป็น ขุนจิ๋ว
รอด (ใหญ่) เป็น ขุนธรณีบาล
อ่อนเตี้ย เป็น หัวหมู่
เชื่อม ไกลชั่ว เป็น นางพราย
แม่ครูช่วย อ้วนโต เป็น ทองประศรี

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มีนาคม พ.ศ.2492

 

 

 

Reviewed by admin on 19 August 2019
Comments are closed on this post.
%d bloggers like this: