Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ขุนทะเล
Our Rating
Your Rating

ขุนทะเล

ขุนทะเล

ขุนทะเล

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 40 ปีก่อนโน้น สิงขร (สรพงษ์ ชาตรี) ลูกชายของพ่อเฒ่าเครื่อง ได้รับการถ่ายทอดวิชาการเดิน เรือจากผู้เป็นพ่อ จนมีชื่อเสียง เป็นที่เลื่องลือของชาวทะเล สิงขรอยู่กินกับลําเพา (เสาวนีย์ สกุลเดช) ลูกสาวคนกลางของ พ่อเฒ่าสุด (ส.กาญจนพันธ์) เพื่อนของพ่อเฒ่าเครื่อง ลําเพา มีพี่น้องอีกสองคน คือ สาหร่าย (วรรณา พุฒหอม) ผู้ที่ซึ่งแต่ง งานกับบุญนาค (เสกสิทธิ์ สวัสดิ์ รักษ์) เถ้าเก่โป๊ะ และสล้าง (นัยนา ชีวานันท์) ซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องและยังโสด

เมื่อเจ้าแดงลูกชายของสิงขรอายุครบขวบ พ่อเฒ่าเครื่องก็ล้มเจ็บลง เฒ่าสุดกับนายสาย (เมืองเริง ปัทมินทร์) น้องชายและบุญนาคร่วมมือกันวางอุบายหลอกให้เฒ่าเครื่องเซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ แล้วใช้ยาพิษกรอกปากเฒ่าเครื่องจนตาย แล้วยึดที่ดิน 300 ไร่ พร้อมบ้านไปเป็นของตน

สิงขรเหลือเรือเป็ดทะเลลําเล็ก ชื่อ “ขุนทะเล” เป็นสมบัติของตนเอง และอาศัยอยู่ในเขตบ้านของพ่อตาแม่ ยาย โดยปลูกกระท่อมอยู่ เฒ่าสุดกับนางลําพู (สายจรัส ศิลป์จารุ) พ่อตา แม่ยายเริ่มตั้งข้อรังเกียจสิงขร จะมีเพียงสล้างเท่านั้นที่เห็นใจ
ต่อมาสิงขรสมคบกับตาผ่อน (ถวัลย์ คีรีวัฒน์) และทิว (คเชนทร์ ไชยนันท์) หนุ่มบ้านคลองสังโขนขโมยปลาในโป๊ะของเฒ่าสุดและบุญนาค บุญนาคกับเทียบ (สมเกียรติ พัฒนทรัพย์) ลูกน้องสงสัยสิงขร เลยเกิดมีปากเสียงชกต่อยกันขึ้น เฒ่าสุดกับนางลําพูเข้าข้างบุญนาค ไล่สิงขรออกจากบ้าน แต่ลําเพาไม่ยอมไปด้วย สิงขรจึงจําใจออกจากบ้านไปคนเดียว และสล้างรับ ปากจะเลี้ยงดูเจ้าแดงให้

สิงขรไปอยู่กับทิวที่คลองสังโขน เขตแหลมสิงห์ ด้วยความแค้น สิงขรกับทิวและตาผ่อน พร้อมด้วยบัว บุศย์ หลานชายของตาผ่อน เข้าปล้นเรือนตาสุด แต่สิงขรเพียงแต่นําเรือ “ขุนทะเล” มาคอยดูต้นทางไม่ได้ขึ้นปล้นด้วย

เฒ่าสุดได้ทีจึงแจ้งความว่า สิงขร พาพวกขึ้นปล้นเรือนของตน สิงขรกับพวกจึงต้องหนีเตลิด ทําตัวเป็นโจรสลัด ตระเวนเรือเร่ร่อนอยู่กลางทะเล แต่พฤติการณ์ปล้นของพวกสิงขร เป็นไปในลักษณะขอข้าวขอน้ำพอประทังชีวิตเท่านั้น ไม่ได้ปล้นอย่างโหดเหี้ย ทารุณเหมือนโจรอื่น ๆ แต่ก็มีชื่อเสียงกระฉ่อน รู้จักกันในหมู่พวกชาวเรือว่า “สลัดขุนทะเล”

ฝ่ายนางลําพูสมคบกับบุญนาค ชักนําให้ลําเพาไปแต่งงานกับเถ้าแก่เหรียญ (สุวิน สว่างรัตน์) น้าชายของ บุญนาค ซึ่งเป็นเศรษฐีอยู่มหาชัย ลําเพาไม่เต็มใจแต่ขยาดความยากจน จึงจํายอมทั้งที่ยังรักสิงขร

สิงขรยังรักและห่วงลูกเมีย จึ ลอบมาที่บ้านเฒ่าสุดที่ขุนสมุทร แต่ ไม่พบลําเพา “พบแต่สล้างกําลังกล่อม เจ้าแดง และซักถามจนได้ความจริง เกี่ยวกับลําเพา และเถ้าแก่เหรียญ สิงขร เสียใจมาก ทั้งรักทั้งแค้นลําเพา และเมื่อสิงขรลอบมาหาเจ้าแดงบ่อยครั้ง สิงขรก็สนิทกับสล้าง จนกลายเป็นความรัก

สิงขรพาพวกบุกไปหาลําเพาที่มหาชัย ระหว่างนั้นสล้างมาเยี่ยมลําเพา ที่บ้านเถ้าเก๋เหรียญพอดี บังเอิญเถ้าแก่เหรียญกลับมาพบ เกิดยิงกันขึ้น สิงขร จึงต้องเอาตัวสล้างเป็นตัวประกัน แหวกวงล้อมออกไป หลังจากนั้น เฒ่าสุดกับนางลําพูซักถามลูกสาวจนได้ความจริงว่าพวกสลัดขุนทะเลคือสิงขร

เมื่อหมดฤดูมรสุม บุญนาคกับเทียบลูกน้องขอยืมเรือฉลอมลําใหญ่ ของเถ้าแก่เหรียญไปบรรทุกไม้มาทําโป๊ะ ระหว่างทางเทียบขัดใจกับบุญนาค เพราะบุญนาคชอบข่มขู่ลูกน้อง ขณะนั้นสิงขรแล่นเรือผ่านมาพบจึงเข้าปล้น เทียบเริ่มเข้าใจสิงขร เพราะสิงขรมีน้ำใจนักเลง ไม่ถือโกรธและอาฆาตตนเรื่องที่แล้วมา เทียบสัญญาจะเป็นมิตรกับสิงขรโดยไม่ให้บุญนาครู้

ต่อมาขณะที่เฒ่าสุดกับบุญนาค เกําลังเลี้ยงเหล้ากํานันพร้อม (สมพูล กอบการสวน) และพริ้ง (เทวินทร์ พงษ์ พัฒนา) ลูกชายกํานัน เทียบจึงเป็นต้นทางให้สิงขรเข้ามาหาสล้างจนได้เสียกัน รุ่งเช้าเฒ่าสุดได้ยินเสียงคนโดดจากเรือน คิดว่าขโมยและสงสัยเทียบ แต่ไม่มีหลักฐาน

วันหนึ่งนางลําพูมางานทําบุญบ้านเถ้าแก่เหรียญ โดยให้เฒ่าสุดตามมาทีหลัง เฒ่าสุดชวนสล้างมาด้วย สล้างต้องหอบเจ้าแดงมาเพราะเป็นคนเลี้ยง ตั้งแต่สิงขรแยกทางกับลําเพา สล้างเป็นปากเสียงกับนางลําพู เพราะนางลําพูกลัวเถ้าแก่เหรียญสะเทือนใจเรื่อง เจ้าแดง สล้างน้อยใจจึงให้เทียบเอาเรือไปส่งที่ขุนสมุทร ระหว่างทางพบ สิงขร พอดีบุญนาคกับเฒ่าสุดเอาเรือ ตามมา สิงขรจึงให้เทียบพาสล้างไปรอที่คลองอ้ายสลัด ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนของพวกสิงขร พวกสิงขรยิงต่อสู้กับพวกบุญนาค สิงขรใช้ความชํานาญล่อหลอกจนเรือของบุญนาคเกยตื้น รุ่งเช้าสิงขรเอาเรือขุนทะเลลําเล็กไปส่งสล้างที่ขุนสมุทร ขากลับพบ เรือนายสายน้องชายเฒ่าสุด ใช้ชื่อขุนทะเล ปล้นดะไม่เลือก สิงขรกับทิวเข้าช่วยชาวบ้านยิงเรือนายสายทะลุ ต้อง วิดน้ำกันตลอดเวลา แต่สิงขรก็ปล่อยให้สายรอดไป และบอกกับทิวว่ายังไม่ถึงเวลาที่ตนจะฆ่าสาย

ทางด้านมหาชัย เถ้าแก่เหรียญเกิดสงสารเจ้าแดง จึงอนุญาตให้ลําเพาพาเจ้าแดงมาเลี้ยงที่บ้าน ทําให้ลําเพาเกิดความรักและบูชาเถ้าแก่เหรียญเป็นครั้งแรก

ระหว่างนั้น สิงขรพาพวกไปดักนายสายที่นาเกลืออันเป็น ถิ่นของสาย สายยิงสู้พวกสิงข อย่างชาติเสือ สายถูกยิงบาดเจ็บ และถูกสิงขรจับกรอกยาพิษตาย ในลักษณะเดียวกับที่สายเคยฆ่าพ่อเฒ่าเครื่องในอดีต หลังจากนั้น สิงขรก็ลอบมาพาสล้าง สล้างตัดสินใจหนี ไปร่วมชีวิตกับสิงขรซึ่งตัดสิน ใจจะเลิกเป็นโจร และอโหสิ เลิกอาฆาตมาดร้ายบุญนาคตาม ที่สล้างขอร้อง พอถึงวันนัด เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้น ขอให้ท่านติดตาม “ขุนทะเล” ในภาพยนตร์

นักแสดง ขุนทะเล:
สรพงศ์ ชาตรี
นัยนา ชีวานันท์
คเชนทร ไชยยันต์

 

Reviewed by admin on 25 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: