Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ข้ามาจากเมืองนคร (2521)
Our Rating
Your Rating

ข้ามาจากเมืองนคร

ข้ามาจากเมืองนคร (2521)

โยธิน เทวราชภาพยนตร์ เสนอ
“สี่นักบู๊ สู้สิบทิศ มาพิชิตวายร้ายใน…”
ข้ามาจากเมืองนคร

ข้ามาจากเมืองนคร (2521)
ของ สยมภู ทศพล
กรุง ศรีวิไล อุเทน บุญยงค์ ไพโรจน์ ใจสิงห์
พรพล พีระพัฒน์ พระเอกใหม่จากจอแก้วร่วมแสดงนำสุดฝีมือ
แมน ธีระพล, เมือง อพอลโล, กิตติ ดัสกร,
นิตยา, แป้น ปลื้มสระไชย, พรชัย, เบิ้ม,
สมุย, ชาติสิงห์, หมวย ดารารับเชิญ กมลพันธ์
ขอแนะนำสี่นางเอกดาวรุ่งดวงใหม่..
มาลินี ภาวันตี ภัทรียา เนตรศิริ
อาภา อัมภาพรรณ ปิยะดา อำไพ
โยธิน เทวราช-วรพจน์ ศิวายพราหมณ์ ร่วมกำกับการแสดง
ฟิล์มร้อยเปอร์เซ็นต์ จัดจำหน่าย
วัชรา สันธิศิริ อำนวยการสร้าง
ป.เทพวิไล สร้างบท
สกล สิทธิสมบัติ กำกับบท
วีระ ดวงพัตรา กำกับแสง
วิชัย รุ่งแจ้ง ถ่ายภาพ
ไพมวล ช่างเหลา กำกับศิลป์
*ใบปิดวาดโดย ไพมวล

Reviewed by admin on 04 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: