หนังไทย

คนจร ฯลฯ

(ค้นหา…ในสิ่งที่ตามหา)
(คนดี คนบ้า คนไร้ค่า คนข้างถนน ฯลฯ)

คนจร ฯลฯ

นักแสดง:

เรย์ แมคโดนัลด์   …. แดง 
ฉัตรชัย เปล่งพานิช   …. เสี่ยหนุ่ม 
รามาวดี สิริสุขะ   …. เจี๊ยบ 
สุเชาว์ พงษ์วิไล    
วัชรเกียรติ บุญภักดี    
เบญจวรรณ เทิดทูนกุล    
สุเชาว์ พงษ์วิไล    
ไกรลาศ เกรียงไกร    
กมล ฉัตรเสน    
สุธิดา ทอมป์สัน    
สาลวิท สุวิกร    
ภควดี เสรีวัฒนา    
สุชาติ พรรังษี    
จอห์น พลวรรณาภา    
กิติธร ยุพา    
พูนชัย บัณฑรางกูร    
หนุ่ม โอเวน    
 
 
Exit mobile version