หนังไทย

คนใจบอด

คนใจบอด

10 ล้านบาท ก็ไม่อาจสร้างเรื่องนี้ได้

เชื่อได้แน่ว่า สนุก และ ดี เพราะ เชิด ทรงศรี กำกับการแสดง

นักแสดง:

สมบัติ เมทะนี    
เพชรา เชาวราษฎร์    
อาภัสรา กิติยากร    
ประภัสสร พานิชกุล    
ภาวนา ชนะจิต    
ครรชิต ขวัญประชา    

วันที่เข้าฉาย: 31 กรกฎาคม 2514

Exit mobile version