Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่
Our Rating
Your Rating

ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่

ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่

ครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่

เรื่องย่อ: เรื่องของวัยรุ่นและปัญหาครอบครัวของสังคมยุคใหม่ ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ความไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัว หนังนำเสนอผ่านชีวิตวัยรุ่นจาก 3 ครอบครัวที่มีปัญหาแตกต่างกัน ปัญหาการอบรมเลี้ยงดู ปัญหาความผิดปกติทางอารมณ์ ชีวิตที่สับสนของช่วงวัยที่รุนแรง สร้างจากงานเขียนเรื่อง “ไม้อ่อน” ของสีฟ้า

นักแสดง:

บิลลี่ โอแกน  
จินตหรา สุขพัฒน์  
ธิศวรรณ สุวรรณโพธิ์  
สายฟ้า เศรษฐบุตร  
อลิสา อินทุสมิต  
 
 
Reviewed by admin on 14 November 2020

Leave a Comment