Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ครูบ้านนอก
Our Rating
Your Rating

ครูบ้านนอก

ครูบ้านนอก (2521)
ครูบ้านนอก
ดวงกมลมหรสพ
กล้าหาญเสนอ ความจริงที่นึกไม่ถึง
ถิ่นไทยในป่ากว้าง ห่างไกล
อนาถแสงอารยธรรมใด ส่องบ้าง
เห็นเทียนอยู่รำไร เล่มหนึ่ง
ครูนั้นแหละอาจสร้าง เสกให้ชัชวาล
นี่คือ ภาพแห่งความจริง
จากตัวจริง ไม่ใช่ตัวแสดง
ครูบ้านนอก
ของ ครูคำหมาน คำไค
กมล กุลตังวัฒนา อำนวยการสร้าง
สุรสีห์ ผาธรรม กำกับการแสดง
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ วาสนา สิทธิเวช
นักเรียนและชาวบ้านดอนเมยทั้งหมด นำแสดง

ครูบ้านนอก 2521

ดวงกมลมหรสพ
กล้าหาญเสนอ ความจริงที่นึกไม่ถึง
ครูบ้านนอก
ของ ครูคำหมาน คนไค
นำโดย ปิยะ ตระกูลราษฎร์ วาสนา สิทธิเวช
สมชาติ ประชาไทย เพียงพธู อำไพ
นพดล ดวงพร ต้น โตมร
พร้อมด้วยนักเรียนและชาวบ้านดอนเมย
กมล กุลตังวัฒนา อำนวยการสร้าง
สุรสีห์ ผาธรรม กำกับการแสดง
นิวัติ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ
อิสระ หลาวทอง กำกับศิลป
ดวงกมลมหรสพ จัดจำหน่าย
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการคัดเลือกจากสมาพันธ์ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย
ส่งเข้าร่วมงานมหกรรมภาพยนตร์ภาคพื้นเอเซีย อัฟริกา ลาตินอเมริกา ปี 1978 ณ เมืองทัชเคนท์ รัสเซีย
ภาพยนตร์ชนะเลิศ 2 รางวัลจากรัสเซีย
ภาพยนตร์สร้างสรรค์, ผู้กำกับดีเด่น

Reviewed by admin on 10 November 2018

Leave a Comment