Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ครูสมศรี

จากสภาพความเน่าเฟะของการคอรัปชั่นในระบบราชการของเมืองไทย ทำให้ชีวิตของชาวสลัมกว่าสองหมื่นคน ที่อาศัยอยู่ในตรอกศาลเจ้าพ่อเสือ ต้องถูกไล่ที่โดยบริษัทเอกชนหน้าเลือด ทีทำทุกวิถีทาง เพื่อไล่ชาวบ้านออก ไปจากหนทางหากำไรของตัวเอง จนทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ชาวบ้านจึงลุกขึ้นสู้ภายใต้การนำของ ครูสมศรี ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่พยายามปกป้องที่อยุ่อาศัยของชาวสลัมไว้ แม้ต้องแลกด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเธอก็ตาม   เชิญชมภาพยนตร์แห่งการต่อสู้ของผู้หญิงตัวเล็กๆ กับ นายทุนที่ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง กับสภาพความ ไม่เท่าเทียมกันของสังคมที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไร เรื่องนี้ก็ไม่เคยได้รับการแก้ไข

Reviewed by admin on 03 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: