Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

คำสั่งคำสาป
Our Rating
Your Rating

คำสั่งคำสาป

คําสั่งคําสาป

คำสั่งคำสาป
Dead Man’s Voice
ฟิล์ม 35 มม.? / สี / เสียง / ความยาว …. นาที
18 มีนาคม 2497
ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง
ผู้อํานวยการแสดง เบอร์นี้ ลามอนต์
ผู้ประพันธ์ ขุนลีลาศาสตร์สุนทร
ผู้เขียนบท กุมุท จันทร์เรือง

เรื่องย่อ

ดร.ทองคํา เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยึดมั่นในลัทธิประชาธิปไตย มีสานุศิษย์เคารพเป็นจํานวน มาก เมื่อ ดร.ทองคํา เสียชีวิต นายพูน พี่ชายของ ดร.ทองคํา ซึ่งเป็นผู้ร่วมอุตสาหกรรม “น้ำพูนจิตต์” รับ เครือมาศ ลูกสาวคนเดียวของ ดร.ทองคํา มาดูแล นาย พูนได้สร้างอนุสาวรีย์ ดร.ทองคํา ขึ้น และพยามยามชักจูงผู้ที่เคยเลื่อมใส ดร.ทองคํา ให้มาเลื่อมใสตน แต่เบื้องหลังกลับวางแผนการกําจัดเครือมาศโดยการวางยาทําลายเส้นประสาท เครือมาศรู้ตัวทันจึงลอบหนีไปหา ขุนลีลา ศาสตร์สุนทร เพื่อนรักของ ดร.ทองคํา ขุนลีลาศาสตร์สุนทรอาศัยอยู่กับ ชัยศิริ บุตรชายซึ่งมีอาชีพเป็นนักสืบ ชัยศิริจึงรับปากจะช่วยเครือมาศ

ชัยศิริลอบเข้าบ้านพูนโพคาเพื่อสืบหาหลักฐาน สาเหตุการเสียชีวิตของ ดร.ทองคํา นายพูนมาพบเข้าจึง เกิดการต่อสู้กัน นายพูนและแม่ผันแยกกันหนี แม่ผันออก ไปทางลับเพื่อเรียกคนมาช่วย ส่วนนายพูนหนีไปทางตึก ที่มีรูปปั้น ดร.ทองคํา ชัยศิริซ้อนกลนายพูนต่อหน้าคนที่แม่ผันเรียกมา โดยทําให้รูปปั้นเปิดโปงว่านายพูนทรยศ ต่อ ดร.ทองคํา และออกคําสั่งให้จัดการนายพูนเสีย แต่ นายพูนพยายามแย่งระเบิดจากคนใกล้ ๆ พ.ต.ต. ว่อง โดดออกมาจากด้านหลังรูปปั้นเข้าแย่งระเบิดไว้ทัน และ ใส่กุญแจมือนายพูนติดไว้กับรูปปั้น แต่ไม่ทันไรรูปปั้นนั้น ก็ล้มทับนายพูนตายคาที่

นักแสดง

อารี โทณวณิก เป็น ชัยศิริ ลีลาศาสตร์สุนทร
สวลี ผกาพันธุ์ เป็น เครือมาศ
เฉลิม เศวตนันทน์ เป็น ขุนลีลาศาสตร์สุนทร
จมื่นมานิตย์นเรศ เป็น นายพูน
วสันต์ สุนทรปักษิน เป็น ดร. ทองคํา
มารศรี อิศรางกูร เป็น แม่ผัน
อัมฤต ตันกุลรัตน์ เป็น หมอกลางบ้านของนายพูน
อุโฆษ จันทร์เรือง เป็น น้องของชัยศิริ
ประหยัด ศ. นาคะนาท เป็น อาจารย์เป้า
พจนา สาคริก เป็น นายใบ้
พ.ต.ท. อมร เศวตนันทน์ เป็น พ.ต.ต. ว่อง วุฒิไกร

ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง พ.ศ. 2497

 
Reviewed by admin on 06 March 2021

Leave a Comment