หนังไทย

คำสาบาล

คำสาบาล

ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตรตระการตา) / พากย์? ความยาว …. นาที
18 มิถุนายน 2497
ฉายที่โรงหนัง ควีนส์
บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง บัณฑูรย์ องควิศิษฐ์
นักแสดง สุพรรณ บูรณะพิมพ์, พรรณี สําเร็จ ประสงค์, สถาพร มุกดาประกร, “ชวาลา”, กําจาย รัตนดิลก, สัมพันธ์ อุมากูล, เติม โมระกุล หลวงภรตกรรมโกศล
เค้าเรื่อง “เรื่องของความรัก ความแค้น ความ เสียสละ ความรันทด และน้ำตาที่ไหลริน! 8 ชีวิตแห่ง ความหมุนเวียน”
ที่มา นิตยสารตุ๊กตาทอง มิถุนายน พ.ศ. 2497

Exit mobile version