Forgot your password?

A password will be emailed to you.

คุณนาย ป.4
Our Rating
Your Rating

คุณนาย ป.4

คุณนาย ป.4 (2527)
คุณนาย ป.4
ไอยราโปรโมชั่น เสนอ
สนุกขบขันสุดขีด เมื่อ..พุ่มพวง ดวงจันทร์
ดีดตัวเองจากเด็กขายปลา ขึ้นมาเป็น..
คุณนายคับฟ้าชั้นป.4 เด่น..ดัง..ดี..แต่สุดเด๋อ
คุณนายป.4
กำกับการแสดงโดย น.อ.เพิ่ม หงสกุล
ทูน หิรัญทรัพย์ พุ่มพวง ดวงจันทร์
อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พรพรรณ เกษมมัสสุ, นิภาพร นงนุช,
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ส.อาสนจินดา, โสฬส อรรถศิริ,
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ศิรดา ศิรวัฒน์, อำนวย ศิริจันทร์
และดารารับเชิญ น.อ.เพิ่ม หงสกุล
น.อ.เพิ่ม หงสกุล บทประพันธ์
คีรี ศรีอยุธ บทภาพยนตร์
อนันต์ ชลวนิช ผู้ช่วยผู้กำกับ
เล็ก ดวงทองดี ถ่ายภาพ
ไอยรา ธนะพงษ์ ผู้อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

 

นักแสดง

ทูน หิรัญทรัพย์
พุ่มพวง ดวงจันทร์
นิภาพร นงนุช
อนุสรณ์ เดชะปัญญา

 

Reviewed by admin on 29 August 2019

Leave a Comment

%d bloggers like this: