Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

คุณพ่อขอโทษ
Our Rating
Your Rating

คุณพ่อ…ขอโทษ !

คุณพ่อ…ขอโทษ..! (2522)

นพพรภาพยนตร์ เสนอ
เฮฮาแบบหมาหยอกไก่ ลีลาทันสมัยใน…
คุณพ่อ..ขอโทษ..!

คุณพ่อขอโทษ
พนม นพพร อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง
ไพโรจน์ สังวริบุตร ลลนา สุลาวัลย์
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชูศรี มีสมมนต์, ลักษณ์ อภิชาติ,
กิตติ ดัสกร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พนม นพพร,
จ.ส.อ.วิชาญ เถรสุวรรณ, ด.ญ.จอย จินดานุช
ดาราเกียรติยศ ภาวนา ชนะจิต
อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์ ที่ปรึกษา
จิระ ทัพพะวัฒนะ ถ่ายภาพ
ยุวดี ธุรกิจ
แบน บูรพา ลำดับภาพ
สีธงชาติ กำกับบท
สถาพร นิลเลื่อม ประพันธ์เพลง
ชาตรี ชินวุฒิ ประพันธ์เรื่อง-เขียนบท
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 06 June 2018

Leave a Comment