Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

จันทโครพ
Our Rating
Your Rating

จันทโครพ

จันทโครพ

จันทโครพ
ฟิล์ม 16 มม. / สี (กายสิทธิ์) / พากย์ / ความยาว …. นาที
21 พฤศจิกายน 2496
ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย
บริษัทสร้าง โรงถ่ายของ ส. อาสนจินดา
ผู้อํานวยการสร้าง ส. อาสนจินดา
ที่ปรึกษา อิงอร
ผู้เขียนบท ส. อาสนจินดา
ผู้ถ่ายภาพ เปี่ยม ทอง
ผู้กํากับศิลป์ วรรณดี พุกชาญค้า
ผู้จัดเครื่องแต่งกาย พนม สุวรรณบุณย์
ผู้ประพันธ์เพลง ไพบูลย์ บุตรขัน
นักแสดง
สมควร กระจ่างศาสตร์
สวลี ผกาพันธุ์
ทักษิณ แจ่มผล
จํารูญ หนวดจิ๋ม
สมพล กงสุวรรณ

เรื่องย่อ นิทานพื้นบ้านว่าด้วยเรื่องของ จันทโครพ เจ้าชายแห่งเมืองพาราณสี ซึ่งไปฝึกวิชากับ พระฤาษีจนสําเร็จ พระฤาษี อาจารย์ ได้มอบผอบให้ จันทโครพก่อนเดินทางกลับบ้าน และกําชับไม่ให้เปิด ผอบแก้วจนกว่าจะถึงบ้าน ความอยากรู้อยากเห็นของ จันทโครพมีมากเกินกว่าจะระงับใจให้ทําตามสั่งของ พระฤาษี จึงเปิดผอบระหว่างทาง ปรากฏว่ามีนางโมรา โผล่ออกมา อิสตรีที่เป็นเหตุให้จันทโครพต้องพบกับ ความยุ่งเหยิง
ที่มา นิทานพื้นบ้านเรื่อง จันทโครพ

 
 

 

 

Reviewed by admin on 18 August 2020

Leave a Comment