Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

จับกัง
Our Rating
Your Rating

จับกัง กรรมกรเต็มขั้น

จับกัง กรรมกรเต็มขั้น

นพพรภาพยนตร์ เสนอ..
ความยิ่งใหญ่ที่แปลกตา…!
ฮากันสุดๆซดกันด้วยหมัดรุ่นๆ ไม่ต้องใช้เครื่องทุ่นแรง
แสดงถึงพละกำลัง ศักดิ์ศรี และ ยี่ห้อ…
จับกัง กรรมกรเต็มขั้น

จับกัง
สรพงศ์ ชาตรี สุพรรษา เนื่องภิรมย์
นพดล ดวงพร, ลักษณ์ อภิชาติ, ชูศรี มีสมมนต์,
อนันต์ สัมมาทรัพย์, ชนิดา
พบพระเอกใหม่ สุริโย มโนรมย์
จิระ ทัพพะวัฒนะ ถ่ายภาพ
วิวัฒนา เทพรักษา ผู้ช่วยกล้อง
จีรัง เกษโสภา กำกับบท
สุธีรา บริสุทธิ์ ควบคุมต่อเนื่อง
ดาวนคร ถ่ายภาพนิ่ง
ยุวดี ธุรกิจ
พนม นพพร สร้าง-กำกับฯ
วิวัฒนา เทพรักษา เขียนบท
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 15 June 2018

Leave a Comment