หนังไทย

จากเธอที่เขาพิงกัน

จากเธอที่เขาพิงกัน

อาร์.เอส.โปรดัคชั่น โดย สมชาย คุณปลื้ม ภูมิใจเสนอ
2 พระเอกเจ้าบทบาท พบกันเพื่อเกียรติยศอันประทับใจ
สรพงศ์ ชาตรี พอเจตน์ แก่นเพชร
วาสนา สิทธิเวช ธิติมา สังขพิทักษ์
จากเธอที่เขาพิงกัน


จากเรื่องจริง ที่ถูกฝังไว้เป็นสุสานของความรักและความกตัญญู!
ลักษณ์ อภิชาติ, นิดภูมิ, วิทยา สุขดำรงค์,
รอง เค้ามูลคดี, สมชาย สามิภักดิ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, จุรี โอศิริ
ขอแนะนำ อังคาร รักเชาว์-อาทิตย์ สุริฉาย
กำนันเป๊าะส์ อำนวยการสร้าง
ศราวุธ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
กิติมานนท์ศิริ ดำเนินงาน
โกบราเดอร์ จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version