Forgot your password?

A password will be emailed to you.

จ่าบ้านนอก
Our Rating
Your Rating

จ่าบ้านนอก

จ่าบ้านนอก (2527)
จ่าบ้านนอก
เบญจรัตน์โปรดักชั่น
ภูมิใจเสนอผลงานอันดับ 2
เราจะดับเสียงปืนด้วยความดี
“ข้าคือจ่าบ้านนอก”
ปกครองปวงประชา รักษาความสงบ
หากใครสามารถ ข้าขอรับ ขอนำจับ
ใช้วาจาแทน “เสียงปืน”
จ่าบ้านนอก
สมบัติ เมทะนี ทูน หิรัญทรัพย์ ล้อต๊อก
พบนางเอกใหม่ ชลีพร มณฑา
ฤทธิ์ ลือชา, พยัคฆ์ รามวาทิน, อรประภา,
ลุงโกร่ง กางเกงแดง, ไผ่ ขายขลุ่ย, ต้อย ยิ้มแป้น
ขอฝากฝังดาราหน้าใหม่ประดับวงการ
เชนทร์ วัชโรดม, แอปเปิ้ล งามสิมะ
ดารารับเชิญ หลอลี่ ณ บ้านโปร่ง
และขอแนะนำดาวเซ็กส์สตาร์ดวงใหม่
นฤมล จารุธรรมวัฒน์
จรินทร์ พรหมรังษี, ชาลี แย้มสมพงษ์
ร่วมกันกำกับ
สรพงษ์ รัตนกำพล ถ่ายภาพ
ประกอบ ไชยพิพัฒน์ บทประพันธ์
ดนัย สิรินพร ดำเนินงานสร้าง
ชาลี แย้มสมพงษ์ อำนวยการสร้าง
เบญจรัตน์โปรดักชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 23 January 2019

Leave a Comment

%d bloggers like this: